Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Rozpoczęcie działalności placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z terenu całej Polski do korzystania z usług placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych, współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach placówki będzie można skorzystać można m.in. z:
1. Świetlicy wraz z aneksem kuchennym oraz salą komputerową z dostępem do internetu.
2. Tyfloteki, w ramach której można przekształcić książki z formy drukowanej na elektroniczną.
3. Porad prawnych, dotyczących m.in. prawa związanego z niepełnosprawnością, przysługujących uprawnień, dostępnych usług i sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Zajęć z zakresu czynności życia codziennego oraz doskonalenia umiejętności orientacji przestrzennej.
5. Szeregu zajęć, w tym informatycznych, konsultacji prawnych, psychologicznych i innych.
Korzystanie z wszystkich powyższych zajęć jest oczywiście całkowicie bezpłatne. Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok.
Dla osób zamieszkałych w znacznej odległości od Krakowa, istnieje możliwość zapewnienia zakwaterowania na czas trwania zajęć. Osoby spoza Krakowa mogą otrzymać również zwrot kosztów przejazdu na szkolenie (PKP II klasa, PKS) z miejsca zamieszkania do Krakowa i z powrotem.
Terminy naborów na poszczególne zajęcia będą ogłaszane sukcesywnie przez Fundację. Informacji udziela również Pani Karolina  Grzebieniowska pod numerem telefonu 0 663 883 337, Karolina.Grzebieniowska@firr.org.pl
W razie potrzeby, zapewniamy wsparcie asystentów ds osób niepełnosprawnych.
Liczba miejsc ograniczona!

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z terenu całej Polski do korzystania z usług placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych, współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach placówki będzie można skorzystać można m.in. z:

1. Świetlicy wraz z aneksem kuchennym oraz salą komputerową z dostępem do internetu.

2. Tyfloteki, w ramach której można przekształcić książki z formy drukowanej na elektroniczną.

3. Porad prawnych, dotyczących m.in. prawa związanego z niepełnosprawnością, przysługujących uprawnień, dostępnych usług i sprzętu rehabilitacyjnego.

4. Zajęć z zakresu czynności życia codziennego oraz doskonalenia umiejętności orientacji przestrzennej.

5. Szeregu zajęć, w tym informatycznych, konsultacji prawnych, psychologicznych i innych.

Korzystanie z wszystkich powyższych zajęć jest oczywiście całkowicie bezpłatne. Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok.

Dla osób zamieszkałych w znacznej odległości od Krakowa, istnieje możliwość zapewnienia zakwaterowania na czas trwania zajęć. Osoby spoza Krakowa mogą otrzymać również zwrot kosztów przejazdu na szkolenie (PKP II klasa, PKS) z miejsca zamieszkania do Krakowa i z powrotem.

Terminy naborów na poszczególne zajęcia będą ogłaszane sukcesywnie przez Fundację. Informacji udziela również Pani Karolina  Grzebieniowska pod numerem telefonu 0 663 883 337, Karolina.Grzebieniowska@firr.org.pl

W razie potrzeby, zapewniamy wsparcie asystentów ds osób niepełnosprawnych.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top