Logo Tyfloświat
Zwycięskie podium dla pierwszych trzech miejsc, na każdym stoi puchar w kolorze złota dla 1 miejsca, srebra dla 2 miejsce, brązu dla 3 miejsca.

W ramach II tury Konkursu na innowacje społeczne, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wpłynęło 27 pomysłów na innowacje społeczne, z czego 18 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.
Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową oraz rezerwową projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Inkubatora Dostępności.
W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego „Inkubator Dostępność”, 16 pomysłów uzyskało pozytywną ocenę, z czego 9 znalazło się na liście rankingowej, a 7 na liście rezerwowej. Utworzenie listy rezerwowej spowodowane jest ograniczoną pulą środków finansowych w II turze Konkursu.  Pozostałe pomysły zgłoszone do konkursu nie spełniły minimum punktowego.
Wszystkim Wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę, serdecznie gratulujemy!
LISTA RANKINGOWA
LISTA REZERWOWA
Źródło: https://firr.org.pl/2021/06/30/rozstrzygniecie-ii-tury-konkursu-na-innowacje-spoleczne-w-inkubatorze-dostepnosci/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top