Logo Tyfloświat
Logo Fundacji Widzimy Inaczej. Napis Fundacja Widzimy Inaczej, obok ikona oka.

Brakuje Ci ruchu? Masz dość czterech ścian? Chcesz poznać nową dyscyplinę sportu? – każdy powód jest dobry, by zacząć przygodę z tenisem ziemnym. To sport dla każdego! Dlatego Fundacja Widzimy Inaczej zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w projekcie „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” (ATNiS). Tu, pod okiem doświadczonych trenerów, będzie można nauczyć się grać w blind tenisa, zadbać o kondycję fizyczną i otrzymać solidną porcję endorfin.

Do ATNiS mogą zgłosić się mieszkańcy województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny, treningi odbywać się będą na terenie ww. województw. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli, ale także dzieci i młodzież.

By wstąpić do Akademii, należy wypełnić formularz dostępny na stronie Fundacji Widzimy Inaczej, a następnie przesłać go mailowo, listownie lub bezpośrednio do organizatora
Fundacja Widzimy Inaczej,
ul. Anielewicza 18/31,
01-032 Warszawa,
e-mail: biuro@widzimyinaczej.org.pl.
O naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Adepci Akademii w ramach projektu będą mieli zapewnione:

– treningi blind tenisa,
– treningi ogólnorozwojowe,
– indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą,
– indywidualne konsultacje z dietetykiem (tylko dla dorosłych uczestników),
– sprzęt i miejsce do gry,
– opiekę trenerów,
– wsparcie asystentów (wolontariuszy), którzy pomogą np. w przemieszczaniu się po obiekcie sportowym, zbieraniu piłek czy dotarciu na kort lub przystanek,
– Indywidualne Plany Działania.

Wymagane kryteria:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku (w przypadku osób dorosłych – stopień znaczny lub umiarkowany),
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych,
– w przypadku osób poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
– zaangażowanie i czas niezbędny do regularnych treningów.

Projekt będzie trwał do 31 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje: Maksymilian Markuszewski – tel. 507298270.

Do zobaczenia na korcie!

Zadanie „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Źródło: http://widzimyinaczej.org.pl/ruszaja-zajecia-z-tenisa-ziemnego-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top