Logo Tyfloświat

Od lat mówi się o trudnościach podczas głosowania w wyborach, na jakie napotykają osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Zwykle wskazuje się przy tej okazji na bariery architektoniczne w lokalach wyborczych, ale nie tylko to stanowi problem. Osoby niewidome, które pragną samodzielnie i tajnie oddać głos w wyborach, były tego prawa pozbawione. Teraz się to zmieni. Podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawa zmienia i wprowadza szereg nowości w prawie wyborczym, które wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje pozarządowe. Inicjatorem sejmowych prac nad dostosowaniem prawa wyborczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami był poseł PO Sławomir Piechota. Z organizacji pozarządowych nie sposób pominąć determinacji i zaangażowania Jacka Zadrożnego z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

W drugim tegorocznym numerze czasopisma Tyfloświat czytelnicy znajdą wywiad z posłem Sławomirem Piechotą. Na razie publikujemy informacje o wprowadzanych, nowych rozwiązaniach. Dają one:

możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

  • wprowadzenie nakładek z opisem w alfabecie Braille’a na karty do głosowania, by umożliwić samodzielne głosowanie osobom niewidomym i niedowidzącym,

  • wprowadzenie konsultacji obywatelskich podczas ustalania lokalizacji (siedzib) komisji wyborczych (możliwość występowania do wójta z wnioskami o zmianę siedzib komisji wyborczych w celu poprawy dostępności),

wprowadzenie informacji wyborczej dla osób niepełnosprawnych (telefonicznej lub mailowej), za pośrednictwem której będzie można uzyskać informacje o najbliższym lokalu wyborczym, dniu i godzinach głosowania, listach i kandydatach, itp.

Więcej w najnowszym numerze Tyfloświata.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top