Logo Tyfloświat

Firma HIMS udostępniła możliwość tworzenia aplikacji zewnętrznych, na produkowane przez nią notatniki, jak Braille czy Voice Sense, dzięki zestawowi narzędzi programistycznych, tzw. SDK. Proces uzyskania takich narzędzi nie sprowadza się niestety tylko i wyłącznie do pobrania ich ze strony producenta, procedura poniżej:

1. Należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: supports@himsintl.com z informacją o swoim zainteresowaniu tworzeniem aplikacji na notatniki z serii Sense.

2. W korespondencji zwrotnej, producent udzieli wyczerpujących informacji na temat samego SDK oraz postara się zweryfikować, czy osoba zainteresowana posiada wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie, by tworzyć tego typu programy.

3. Jeśli producent uzna, że osoba zainteresowana posiada odpowiednie kwalifikacje, zostanie wysłana umowa licencyjna na użytkowanie SDK, którą należy podpisać.

4. Po podpisaniu umowy, HIMS przekaże wszelkie, niezbędne materiały, umożliwiające pisanie własnych aplikacji.

Skontaktowaliśmy się z firmą HIMS z pytaniem, czy autorzy aplikacji będą musieli ponosić jakieś opłaty, związane z licencjonowaniem SDK. Producent odpisał, że jedynym kosztem, jaki będzie musiał ponieść użytkownik zainteresowany rozwojem własnych aplikacji, jest koszt jednego z notatników z serii Sense, zakupionego w celu testowania tworzonych programów, nie jest bowiem dostępny żaden emulator tego urządzenia. Tworzone rozszerzenia pisane są w języku C++. Polski dystrybutor Hims, firma E.C.E. zamierza przyłączyć się za czas jakiś do tego przedsięwzięcia.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top