Logo Tyfloświat
drewniane litery wysypane na stół
 • Dodano możliwość wyświetlania w aplikacji Seeing Assistant Home (dalej w tekście SAHome) zawartości, do której odsyłają adresy http/s zapisane w kodach QR. Stosowne kontrolki znajdują się w sekcji ustawienia/sposób otwierania adresów http/s zawartych w kodach QR. Uwaga! Gdy w ustawieniach wybierzesz: Otwieraj w tej aplikacji – włączone, Zawsze pytaj – wyłączone, następnie przejdziesz do okna funkcji „skanuj kod” i ustawisz: tryb skanowania na „Wyświetl lub wyszukaj”, wybierzesz żeby były skanowane tylko kody QR lub wszystkie, a kod QR zawiera tylko jeden adres http/s i nie będzie w nim innych elementów takich jak: tekst, adres e-mail itp., to nastąpi automatyczne wyświetlenie lub odtworzenie treści, do której prowadzi dany URL – nie będzie konieczności stukania w link. Inaczej mówiąc, gdy przy powyższych ustawieniach zeskanujesz kod QR zawierający jeden adres http/s, to nastąpi automatyczne przejście do treści, do której on prowadzi. Może to być tekst, obraz, plik audio lub video. Ten sposób działania aplikacji będzie bardzo przydatny we wszystkich miejscach, w których w kodach QR zawarto adresy http/s odsyłające do różnego rodzaju treści, takich jak: numery pokojów w hotelach czy urzędach, opisy eksponatów w muzeach czy na wystawach, w przestrzeni miejskiej itp. Tryb ten nazwaliśmy „tryb szybkiego skanowania kodów QR”. Poniżej opiszemy sposób jego aktywacji przy użyciu specjalnego gestu wykonywanego smartfonem – gest bujania. Ważne! Otwieranie adresów http/s wewnątrz aplikacji umożliwia wyświetlanie i odtwarzanie treści, do której prowadzą linki zapisane w kodach QR i szybki powrót gestem do okna skanowania kodów. Ich otwieranie w domyślnej przeglądarce internetowej nie daje takich możliwości. We wcześniejszej wersji Seeing Assistant Home treści, do których odsyłały adresy URL, mogły być otwierane jedynie w zewnętrznej aplikacji – domyślnej przeglądarce internetowej.
 • Dodano możliwość błyskawicznej aktywacji trybu szybkiego skanowania kodów QR z użyciem gestu bujania na boki smartfonem. W tym celu, po uruchomieniu Seeing Assistant Home, gdy na pierwszym planie jest ekran główny aplikacji, ustaw iPhone w pozycji pionowej (gniazdem ładowania do dołu) i przechyl go naprzemiennie kilka razy w prawo i lewo lub w lewo i prawo. Gest należy wykonać stosunkowo energicznie odchylając urządzenie na boki o przynajmniej 45 stopni w odniesieniu do pozycji pionowej. Wykonanie tych ruchów powinno przynieść zamierzony skutek po około 2 sekundach, tj. uruchomienie trybu szybkiego skanowania kodów QR. Tę sekwencję ruchów nazwaliśmy gestem bujania. Jest on niezależny od gestu potrząśnięcia smartfonem. W niektórych sytuacjach może nastąpić niezamierzona aktywacja gestu potrząśnięcia szczególnie, gdy gest potrząśnięcia będzie wykonywany w podobny sposób do gestu bujania – potrząsanie na boki. Tryb szybkiego skanowania kodów QR jest to tryb skanowania kodów z następującymi predefiniowanymi ustawieniami: „Wyświetl lub wyszukaj” – aktywne, Rodzaj kodów – QR, Dźwięk – włączone, Dioda – włączona, Automatyczny zoom aparatu –włączony, Otwieraj w tej aplikacji – włączone, Zawsze pytaj – wyłączone. Gdy kod QR będzie zawierał tylko jeden adres http/s i nie będzie w nim innych elementów takich jak: tekst, adres e-mail itp.), to nastąpi automatyczne wyświetlenie lub odtworzenie treści, do której prowadzi dany URL – nie będzie konieczności stukania w link. Inaczej mówiąc, gdy przy powyższych ustawieniach zeskanujesz kod QR zawierający jeden adres http/s, to nastąpi automatyczne przejście do treści, do której on prowadzi. Może to być tekst, obraz, plik audio lub video. Jak pisaliśmy powyżej, ten sposób działania aplikacji będzie bardzo przydatny we wszystkich miejscach, w których w kodach QR zawarto adresy http/s odsyłające do różnego rodzaju treści, takich jak: numery pokojów w hotelach czy urzędach, opisy eksponatów w muzeach czy na wystawach, w przestrzeni miejskiej itp. Uwaga! Ustawienia trybu szybkiego skanowania kodów QR nie wpływają na ustawienia użytkownika wykonane w standardowym trybie skanowania kodów – z użyciem przycisku „skanuj kod”.
 • Dodano ręczny i automatyczny zoom w funkcji „skanuj kod”. Włączenie automatycznego zoom’u pozwala na rozpoznawanie kodów kreskowych: EAN i QR z większej odległości niż bez jej użycia. Gdy jest włączony, to w ciągu około 1 sekundy aplikacja wykonuje kilka błyskawicznych zmian zoom’u w zakresie od 0 do 30 procent. Im większa wartość zoom’u, tym większe zbliżenie na obiekt, ale mniejsza jego część będzie widoczna w kadrze. Podobny efekt otrzymamy po ręcznym nastawieniu odpowiedniego poziomu zoom’u. Ale w tym przypadku, wartość powiększenia/przybliżenia trzeba nastawiać ręcznie.
 • Dodano ręczny zoom w funkcji wykryj tekst. przybliżenie obiektu z tekstem, w niektórych sytuacjach poprawia jakość optycznego rozpoznawania znaków. Dzięki użyciu funkcji zoom można też rozpoznawać teksty znajdujące się w znacznie większej odległości niż bez użycia zbliżenia – numery autobusów, tablice z nazwami ulic i numerami budynków, wyświetlacze na dworcach itp. Ważne! Szczególnie po włączeniu automatycznego zoom’u lub ręcznym nastawieniu na wartości większe od 0, trzeba zadbać o to, żeby przemieszczanie smartfona było możliwie stabilne – potrzebny jest czas na dopasowanie zoom’u i przechwycenie klatki z wyostrzonym obrazem. Ponadto, penetracji/skanowania przestrzeni nie należy wykonywać płynnie przemieszczając smartfon. Najlepiej robić to skokowo, czyli przesunąć smartfon o kilka centymetrów/stopni i na sekundę go zatrzymać. Dzięki temu, kamera uzyska potrzebny czas na przechwycenie odpowiednio wyostrzonego obrazu.
 • Dodano możliwość jednoczesnego rozpoznawania kodów kreskowych: EAN i QR, gdy używamy funkcji „wykryj tekst” Czasami się zdarza, że podczas rozpoznawania tekstów, w kadrze znajdują się również kody kreskowe typu EAN lub QR. Sytuacja taka może się zdarzyć np. na różnego rodzaju dokumentach, takich jak faktury, opakowania od produktów spożywczych, w witrynach internetowych, czy w przestrzeni miejskiej. Dzięki tej modyfikacji, podczas działania funkcji wykrywania tekstu, jednocześnie działa funkcja wykrywania kodów kreskowych: EAN oraz QR. Gdy któryś z tych kodów zostanie wykryty, poinformuje o tym wibracja typu haptic. Będzie ona inna dla obu rodzajów tych kodów. Dodatkowo, przycisk „wykryte kody” zmieni stan z niedostępnego na dostępny. Gdy przycisk staje się aktywny, to stuknięcie w niego lub wykonanie wyżej opisanego gestu bujania smartfonem, spowoduje otwarcie okna, w którym znajdą się wyniki wyszukane dla danego kodu EAN lub treść zapisana w kodzie QR. W jednej sesji „wykryj tekst” zapamiętywanych jest maksymalnie 10 wykrytych kodów. Wykryte kody w trakcie wykrywania tekstu są również zapisywane na liście ostatnio skanowanych kodów.
 • Dodano nową funkcję „skanowanie dokumentów”. To funkcja pomocna w skanowaniu i optycznym rozpoznawaniu znaków. Wykorzystaliśmy do tego celu narzędzie dostarczane przez Apple. Funkcja potrafi wykryć i przy pomocy komunikatów dźwiękowych oraz głosowych nakierować na obszar z tekstem. Gdy jest ujęty w kadrze, to aparat automatycznie zrobi zdjęcie a następnie wykonana zostanie korekcja obrazu – wygładzenie i przycięcie. Tak przygotowany obraz będzie przekazywany do modułu rozpoznającego znaki. Uwaga: Istnieją 2 tryby skanowania/przechwytywania obrazu z kamery: ręczny i automatyczny. Służy do tego dwustanowy przycisk „autom/ręczny”. Domyślnie jest wybrany tryb „autom” czyli automatyczny. W obu trybach można wykonywać skanowanie pojedynczych lub wielu dokumentów/stron z tekstem. Na początek, sugerujemy naukę i kalibrację skanowania z użyciem trybu ręcznego. Dzięki niemu, można się nauczyć skanowania dokumentów w taki sposób, żeby w kadrze znalazł się cały tekst. W tym celu, ułóż kartkę z tekstem na jednolitej powierzchni (nie zawierającej innych tekstów) i nakieruj kamerę iPhone’a na tekst. Słuchaj komend głosowych przekazywanych przez narzędzie skanujące. Gdy przestanie informować o konieczności przesunięcia aparatu, to oznacza, że najprawdopodobniej cały tekst znalazł się w kadrze. Wtedy trzymaj iPhone stabilnie i wykonaj zdjęcie z użyciem przycisku na ekranie. Ćwiczenie najlepiej wykonać z rozmiarem kartki, z którym przychodzi wam pracować najczęściej. Gdy wybrane jest automatyczne robienie zdjęć, to aparat, co około dwie sekundy automatycznie wykona zdjęcie tekstu znajdującego się w kadrze. Stanie się tak nawet, gdy w kadrze będzie się znajdował wciąż ten sam tekst albo tylko jego fragment. Aby uniknąć powielania skanowania tych samych tekstów, należy po każdym wykonaniu automatycznego zdjęcia pożądanego tekstu zakryć aparat albo podmienić tekst na kolejny (zmiana strony) albo nakierować obiektyw na obszar bez tekstu. Z kolei, aby unikać sytuacji, w której fragment tekstu zostanie automatycznie sfotografowany, zalecamy rozpoczynać skanowanie z większej odległości (nawet około pół metra) i przybliżać do kartki z tekstem. Alternatywnie – umiejscowić obiektyw smartfona mniej więcej na środku dokumentu do zeskanowania i dość szybkim ruchem podnieść go na wysokość około 40 centymetrów, zachowując równoległe ułożenie względem tekstu. Optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie odpowiedniego statywu lub innej konstrukcji, na której można ustawić właściwe ułożenie iPhone względem skanowanego dokumentu. W tych procesach bardzo przydatna może się okazać pomoc osoby widzącej. Gdy chcemy zakończyć sesję skanowania, należy stuknąć w przycisk „Zachowaj”. Wówczas tekst zostanie poddany procesowi optycznego rozpoznawania znaków – przetworzony na tekst edytowalny. Gdy pojawi się okno z propozycjami krawędzi do przycinania, to oznacza, że mechanizm automatycznego przycinania obszaru skanowania nie poradził sobie z wyodrębnieniem krawędzi tekstu. Wtedy pojawia się możliwość wykonania przycinania ręcznego, ale osoba niewidoma nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie. Sugerujemy w takich przypadkach zostawić obraz bez przycinania i użyć przycisku „pozostaw skan”. Skanowanie dokumentów można wykonywać w każdym ułożeniu iPhone’a: na płasko, pionowym oraz poziomym. Funkcja skanowania dokumentów rozpoznaje teksty w każdym ułożeniu: poziomym, pionowym, skośnym i do góry nogami. Proces optycznego rozpoznawania znaków odbywa się w pamięci iPhone –dane użytkownika nie są wysyłane do serwisów działających w chmurze. Treść zeskanowanych dokumentów zostaje zapisana na liście „wykryte teksty”. Najlepsze wyniki rozpoznawania znaków będą dostępne dla urządzeń z zainstalowanym iOS 16 lub wyższym. W starszych modelach iPhone’ów, automatyczne wykonywanie zdjęć może nie zadziałać. Dlatego zalecamy wykonywanie zdjęć ręcznie. Wyniki optycznego rozpoznawania znaków przy użyciu funkcji „skanuj dokumenty” powinny być lepsze niż z użyciem funkcji wykryj tekst. W tej drugiej funkcji nie ma nakierowania na skanowany obiekt z tekstem i mimowolne ruchy ręki mogą powodować dostarczanie gorszej jakości obrazu do modułu rozpoznającego znaki.

Inne zmiany

 • Naprawiono funkcje wykonywania i przywracania kopii danych bazy z kodami w pamięci smartfona.
    • Naprawiono funkcje archiwizacji bazy kodów użytkownika na koncie DropBox.
 • W funkcji „skanuj kod”, gdy aktywny jest tryb “Rozpoznaj i wypowiedz, dodano przycisk “wyświetl zawartość kodu”. Będzie on aktywny po zeskanowaniu i rozpoznaniu kodu QR. Po jego naciśnięciu przejdziemy na okno, w którym zamieszczona zostanie zawartość kodu QR w formie analogicznej dla trybu wyświetl lub wyszukaj”.
 • Usprawniono skanowanie dynamicznych kodów QR. Do ich obsługi niezbędny jest dostęp do danych internetowych. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką działania i możliwościami wykorzystywania dynamicznych kodów QR.
 • Na liście zawierającej ostatnio wykryte teksty dodano informacje o pozycji/numerze danego elementu na tej liście. Jeśli czytasz ten tekst, to znaczy, że odnalazłeś i stuknąłeś w nowy przycisk zawierający dokładniejszy „Opis ostatnich zmian”. W sekcji więcej/zobacz inne nasze aplikacje dodano link do pobrania naszej nowej aplikacji EchoVis Quiz. Jest to gra audio. Głównymi celami gry są: Podnoszenie zdolności posługiwania się narządem słuchu, Nauka Umiejętności wykorzystywania zjawiska echolokacji, Dostarczenie rozrywki poprzez możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi graczami – ranking. Serdecznie zapraszamy do jej wypróbowania.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top