Logo Tyfloświat

Profesor Dennis Clegg z Santa Barbara, wraz z grupą współpracowników, poświęcił ostatnie osiem lat na badania nad czymś, co dotychczas wydawało się być niemożliwe. Dzięki współpracy instytutów badawczych z południowej Kalifornii udało się stworzyć skuteczną metodę leczenia zwyrodnienia plamki żółtej, które jest jedną z najczęstszych przyczyn istotnego pogarszania się wzroku u osób starszych mogącego niekiedy prowadzić wręcz do całkowitej utraty centrum pola widzenia. Obecnie nie istnieje skuteczna metoda leczenia tego schorzenia. Zespołowi profesora Clegga udało się opracować metodę uzyskiwania odpowiednich komórek macierzystych i wszczepiania ich dokładnie tam, gdzie są one potrzebne. Zwyrodnienie plamki żółtej początkowo skutkuje zaburzeniami centralnego widzenia powodującymi niemożność widzenia szczegółów, a w swej ciężkiej formie pozostawia chorym jedynie widzenie peryferyjne. Zespół profesora Clegga opracował metodę polegającą na hodowaniu linii komórek macierzystych dawcy na specjalnej, podobnej do szkła kontaktowego, płytce plastikowej, a następnie wprowadzaniu ich do gałki ocznej w obszar znajdujący się za siatkówką w taki sposób, by umożliwić zasiedlenie zdrowymi komórkami obszaru siatkówki objętego zwyrodnieniem. Badania skuteczności metody przeprowadzone na zwierzętach przyniosły dobre wyniki. Obecnie rozpoczęto tzw. badania pierwszej fazy, mające na celu wprowadzenie nowej metody do praktyki lekarskiej u ludzi. Oczekuje się, że może to nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat.

http://www.wafb.com/story/36824900/a-professor-in-california-is-working-to-cure-one-form-of-blindness

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top