Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • ?Słowa zaklęte w obrazie, czyli o tym, jak tworzy się film? ? pomysł nagrodzony w drugiej edycji programu Akademia Orange

Fundacja Audiodeskrypcja w partnerstwie z Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku rozpoczynają realizację projektu ?Słowa zaklęte w obrazie, czyli o tym, jak tworzy się film?. Projekt  będzie realizowany od stycznia do maja 2011 roku w ramach programu Akademia Orange.

Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci niewidome, słabowidzące oraz widzące w wieku od 7 do 13 lat z terenu powiatu białostockiego. Od 31 stycznia do 4 lutego będą brały udział w warsztatach filmowo ? plastycznych, podczas których odbędą wspólną podróż w głąb świata filmu. Jego historię przybliży im zaproszony gość, entuzjasta filmu – Pan Jan Bondaruk, technik radiowo-telewizyjny. W latach 60 uczestniczył w kursie dla reżyserów filmów amatorskich, prowadzonym m.in. przez Krzysztofa Zanussiego oraz prowadził klub filmowy w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

Pan Jan to nie tylko miłośnik filmu, ale także historii, krótkofalowiec i kolekcjoner urządzeń szpiegowskich. Zgromadzone przez Pana Jana eksponaty są unikatami na skalę światową. Sam naprawia zdobyte eksponaty, które działają po dziś dzień. Dzięki temu dzieci podczas zajęć będą mogły poznać eksponaty związane z filmem dawniej i dziś. Jak sam przyznaje – najważniejsze jest to by ocalić historię od zapomnienia.

W kolejnym etapie podróży po świecie filmu, dzieci oglądając i słuchając fragmentów różnych gatunków filmowych, poznają cechy charakterystyczne filmu niemego, dokumentalnego, animowanego, fabularnego.

W oparciu o ekranizację opowieści Hansa Christiana Andersena pt. ?Len?, zrealizowanej w technice animacji malarskiej bezpośrednio pod kamerą, będą analizować etapy tworzenia filmu – od tekstu literackiego do jego ekranizacji. Dowiedzą się, w jaki sposób następuje budowanie postaci i jej charakteru, jakie elementy budują akcję, jaką rolę w filmie pełni słowo, dźwięk i obraz oraz jak każdy z tych elementów wpływa na odbiór filmu. Oglądając wspólnie film odnajdą te elementy, bez których dzieci niewidome nie mogą go w pełni doświadczyć, zrozumieć. Na tym etapie podróży poznają technikę audiodeskrypcji, dzięki której będą mogły odczarować słowa zaklęte w obrazie filmowym. Oglądając bajkę krok po kroku, w grupach będą tworzyć wypukłe ilustracje poszczególnych scen filmu. Stworzone prace plastyczne będą następnie opisywane przez ich twórców. Najbardziej trafne i obrazowe słowa zawarte w opisach, zostaną wykorzystane przez dzieci do stworzenia audiodeskrypcji filmu ?Len? oraz utworzą słownik dla audiodeskryptorów.

Podczas ostatniego etapu podróży dzieci wybiorą z pośród siebie audiodeskryptora, który użyczy swego głosu do nagrania audiodeskrypcji filmu ?Len?. Ostateczny rezultat swej pracy, dzieci wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, będą mogły zobaczyć podczas  prezentacji w Galerii im. Sleńdzińskich, która odbędzie się 20 lutego 2011r. o godz. 15:00.

Film ?Len?, to piękny, poetycki i niezwykle subtelny obraz filmowy dla dzieci o radości poznawania świata i siebie samego, o trudnej sztuce akceptacji życia we wszystkich jego przejawach. W metaforyczną opowieść o lnie, który zasiano, wyrósł, rozkwitł, dojrzał, zerwano go i zmieniono najpierw w płótno, potem w papier, a w końcu spalono, wpisane jest filozoficzne przesłanie o sensie przemijania.

Film ?Len? dzięki audiodeskrypcji, stworzonej w całości przez dzieci niewidome, słabowidzące i widzące, podczas warsztatów ?Słowa zaklęte w obrazie, czyli o tym, jak tworzy się film?, realizowanych w ramach programu Akademia Orange przez Fundację Audiodeskrypcja w partnerstwie z Galerią im. Sleńdzińskich oraz dzięki przekładowi narracji na język migowy, który w całości został stworzony przez młodzież niesłyszącą, wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Poznaniu, w ramach warsztatów ?Odczarować Dźwięki Filmu?, organizowanych przez Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS, stanie się pierwszym w Polsce filmem udostępnionym przez dzieci dla dzieci zarówno z niepełnosprawnością wzroku i z niepełnosprawnością słuchu.

Film ?Len? w roku 2005 zdobył Nagrodę Publiczności, podczas 11 Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych w Krakowie ?OFAFA 2005?.

Reżyseria, plastyka, animacja, zdjęcia: Joanna Jasińska-Koronkiewicz / debiut

Scenariusz: Frances Osterfelt

Tłumaczenie bajki Ch. H. Andersena z języka duńskiego na język polski: Bogusława

Sochańska

Opieka artystyczna: Piotr Dumała

Narrator: Jerzy Stuhr [Honorowy Ambasador Andersena w Polsce]

Muzyka, wykonanie: Michał Makulski

Współpraca operatorska, montaż: Krzysztof Napierała

Kierownik produkcji: Mariola Olejniczak

Opieka artystyczna: Piotr Dumała

Redaktor, producent: Ewa Sobolewska

Producent, Dystrybutor: TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

Film współfinansowany przez Agencję Produkcji Filmowej

Patronat Honorowy: Duński Instytut Kultury w Polsce

Film dla dzieci zrealizowany w technice animacji malarskiej bezpośrednio pod kamerą,

Digital Betacam, 13:00?

Data produkcji: 31.08.2005, (C) TV SFA 2005

Za zgodą TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o. w Poznaniu, producenta

i dystrybutora filmu ?Len?, nagranie filmu z audiodeskrypcją i językiem migowym, w kwietniu zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom internetu, na portalu youtube, w ramach realizacji Projektu na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Opracowany cykl scenariuszy zajęć warsztatowych, słownik dla audiodeskryptorów, jak i nagrania z warsztatów, w kwietniu  zostaną bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej Fundacji Audiodeskrypcja oraz na platformie Akademii Orange.

www.audiodeskrypcja.org.pl

www.akademiaorange.pl/
Będą one mogły służyć jako cenny rodzaj motywacji dla innych placówek do podjęcia podobnej inicjatywy.

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:

Barbara Szymańska – Fundacja Audiodeskrypcja

tel. kom. 500 093 090

Katarzyna Siwerska – Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

tel. kom. 662 476 834

e-mail: projekt@audiodeskrypcja.org.pl

Projekt realizowany w ramach Akademia Orange

Loga partnerów projektu

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top