Logo Tyfloświat

 

Jak czytamy na stronie http://www.niepelnosprawni.pl, niewidomi i słabowidzący mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o dofinansowanie celem zakupu smartfona, a wszystko dzięki finansowanemu ze środków fundacji Bloomberg projektowi „Virtualna Warszawa”.

Celem projektu jest m.in. stworzenie systemu mikronawigacji, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i tzw. Beaconów. Aby umożliwić beneficjentom korzystanie z tworzonego w ramach projektu systemu wspierającego nawigację tak w przestrzeni miejskiej, jak i wewnątrz budynków (urzędy, muzea itp.), przewidziano dofinansowanie do zakupu smartfonów. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły wybrać urządzenie mobilne zgodnie ze swoimi preferencjami pod warunkiem, że spełni ono minimalne wymagania sprzętowe – Iphone z systemem IOS w wersji 8.0 lub nowszej, oraz urządzenie z systemem android w wersji 4.4 lub nowszej.

Chęć udziału w projekcie należy zgłosić do 30 września. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:

• etap I – zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami z dziedziny telefonii komórkowej, zdobycie podstawowej wiedzy z obsługi telefonów i aplikacji udźwiękawiających telefon oraz doradztwo w wyborze telefonu dostosowanego do potrzeb użytkownika;

• etap II – dofinansowanie do zakupu telefonu typu smartfon oraz zdobycie rozszerzonej wiedzy z obsługi aplikacji mobilnych, w tym w szczególności aplikacji mobilnej stworzonej w ramach projektu, w połączeniu z jej praktycznym użyciem.

Dofinansowanie do zakupu smartfona zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio 90% dla osób ze znacznym 85% z umiarkowanym i 80% z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy spełnić następujące warunki:

• Mieć więcej niż 10 lat;

• Mieć orzeczoną niepełnosprawność narządu wzroku lub jeśli w orzeczeniu nie mówi się o takiej niepełnosprawności mieć zaświadczenie lekarskie, które potwierdza taką niepełnosprawność;

• być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej;

• być mieszkańcem Warszawy;

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie wszystkie potrzebne informacje znajdą tutaj.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/585561;jsessionid=A79DDC89C7155DC6C4A978843E0BE08F

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top