Logo Tyfloświat
Na zdjęciu widzimy fragment klawiatury laptopa, obok czarny skórzany notes a na nim położony jest telefon i długopis

Przeanalizowano dostępność stron www operatorów pocztowych działających w Polsce. Sprawdzano użyteczność tych rozwiązań, ich wersji mobilnych oraz aplikacji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i pocztowych.
W pierwszym etapie eksperci sprawdzili zgodność serwisów z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), w drugim zaś konsultanci (osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu) wykonywali poszczególne zadania w obrębie serwisu. Jedynie sześć z badanych serwisów oceniono pozytywnie pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Pokazuje to, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi działania firm pocztowych na rzecz walki z cyfrowym wykluczeniem. Dzięki pozytywnym przykładom wyróżnionych operatorów widać jednak, że branża pocztowa mocniej dostrzega te potrzeby i staje się coraz bardziej innowacyjna w zakresie dostępności.
Zwycięzca
W opinii użytkowników z niepełnosprawnościami pierwsze miejsce pod względem dostępności zajął serwis speedmail.pl. To największy w Polsce niezależny operator pocztowy. Firma doręcza przesyłki listowe i marketingowe poprzez sieć ponad 100 placówek zlokalizowanych w większości dużych i średnich miast kraju. Oferta Speedmail przeznaczona jest dla takich instytucji, jak banki, operatorzy telekomunikacyjni, telewizje kablowe, firmy ubezpieczeniowe, a także agencje marketingowe, fundacje, samorządy oraz spółki miejskie.
– Nieustannie dbany o funkcjonalność strony internetowej czy aplikacji konsumenckiej. Ranking zwrócił nam jednocześnie uwagę na te elementy, które jeszcze wymagają dopracowania – powiedział Janusz Konopka, prezes spółki Speedmail.
Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/1983787

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top