Logo Tyfloświat

W numerze 1 (1) 2008 czasopisma, w dziale Aktualności, ukazała się informacja o likwidacji pułapki rentowej dzięki nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W związku z pytaniami kierowanymi do redakcji informujemy, że nowelizacja, o której mowa została zawetowana przez Prezydenta i ostatecznie nie weszła w życie. Numer 1 (1) 2008 powstał przed  zawetowaniem ustawy, stąd też fakt ukazania się w nim informacji takiej treści.

Przepraszamy za nieścisłość i związane z nią niedogodności.

Redakcja

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top