Logo Tyfloświat

Cyrus Habib jest pierwszym w historii stanu Washington niewidomym, który został wybrany na tak wysokie stanowisko polityczne. Rzecz jest naszym zdaniem godna odnotowania, ponieważ wykonywanie wiążących się z tym stanowiskiem obowiązków nie byłoby możliwe bez znajomości brajla oraz bez istnienia stosownych rozwiązań wspierających. Zastępca gubernatora jest w stanie Washington także przewodniczącym Senatu. Do jego obowiązków należy zatem prowadzenie obrad izby. Ale jak ma to robić niewidomy? Zwyczajowo przyjęte jest, że podczas obrad senatorowie wstają aby zabrać głos. Wprawdzie Cyrus Habib nie jest politycznym nowicjuszem i wszystkich członków izby zna na tyle dobrze, że mógłby ich bez trudu rozpoznawać po głosie, jednakże rozpoznawanie po głosie podczas gorącej dyskusji mogłoby być zawodne a poza tym udzielenie głosu konkretnej osobie mogłoby być nieskuteczne. W dużej grupie niewidomi mają problem zarówno z tym, czy aby na pewno ktoś do nich mówi, jak i z dobrym, czytelnym dla osób widzących, adresowaniem swoich wypowiedzi. Dlatego salę senatu przystosowano do potrzeb niewidomego prowadzącego. Miejsce przewodniczącego wyposażono w monitor brajlowski a miejsca senatorów w przyciski, za pomocą których będą oni od teraz zgłaszać chęć zabrania głosu. Dla senatu stanu Washington oznacza to rewolucyjne zmiany, ponieważ zwyczajowo izba głosuje przez podniesienie ręki a nie stosowaną obecnie znacznie częściej metodą głosowania elektronicznego.

Cyrus Habib używa w swojej pracy notatnika brajlowskiego wyposażonego w mowę syntetyczną. Jakkolwiek korzystanie z mowy jest dla niego preferowanym sposobem zapoznawania się z informacjami korzystanie z brajla oddaje przewodniczącemu nieocenione usługi. Możność czytania brajlem podczas debaty jest istotna, bo mowa syntetyczna nie przeszkadza w słuchaniu tego, co dzieje się na Sali. Aby ułatwić pracę przewodniczącemu Senat zakupił także drukarkę brajlowską wraz ze stosownym oprogramowaniem. Przystosowanie izby do potrzeb niewidomego przewodniczącego kosztowało około 70 tysięcy dolarów, ale jak mówi Habib rozdając swoje brajlowskie wizytówki, wprowadzenie tych zmian w senacie, to kolejny sposób by pokazać ludziom w jaki sposób technologia zmienia życie każdego z nas, jak może przyczyniać się do rozwiązywania problemów każdego z nas.

Źródło: http://fortune.com/2017/01/08/washington-blind-lieutenant-gov/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top