Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Stanowisko PFRON w sprawie zakupu komputerów marki Apple w ramach programu "Komputer dla Homera"

Już w 2009 roku Redakcja Tyfloświata dostrzegła niezwykłą dbałość producenta iPodów, iPadów, Maców etc. – firmy Apple o aspekty związane z dostępnością jej produktów dla osób niewidomych i słabowidzących oraz tkwiący w tych urządzeniach potencjał. Obecnie coraz więcej osób zaczyna postrzegać je jako maszyny, które nie tylko niczym nie ustępują tradycyjnym komputerom, ale pod wieloma względami je przewyższają.

Na szczęście argumenty te trafiły do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzącego program ?Komputer dla Homera?. Redakcja Tyfloświata po raz kolejny już zadała PFRON-owi pytanie odnośnie możliwości zaliczenia komputerów marki Apple, ze względu na ich dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku (wbudowany w system mechanizm udźwiękawiający, syntezator mowy oraz program powiększający, będące integralną częścią sprzętu), do grupy sprzętu specjalistycznego, o dofinansowanie którego można aplikować w ramach programu i tym razem otrzymała odpowiedź twierdzącą.

Powyższe stanowisko pozwala beneficjentom programu “Komputer dla Homera” wnioskować o każdy model komputera Apple z wyłączeniem MacMini, który nie posiada własnego monitora. Pozostałe typy pracują na tym samym systemie operacyjnym i oferują dokładnie te same możliwości. O komputery Apple można starać się w ramach kategorii sprzętu specjalistycznego, który dotowany jest w znacznie większym stopniu niż sprzęt podstawowy. Jest to bardzo istotna informacja dla osób, które już kilkukrotnie korzystały z programu “Komputer dla Homera” i poziom ich minimalnego wkładu własnego został odpowiednio zwiększony. Mamy nadzieję, iż powyższe stanowisko Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych znacząco wpłynie na popularyzację uniwersalnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych oraz sprawi, że dostępność będzie postrzegana jako standard, a nie jak dotychczas, jako coś specjalnego.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top