Logo Tyfloświat

Firma IVO Software podczas Mobile World Congres, odbywającego się w Barcelonie, prezentuje syntezator mowy IVONA w przełomowym modelu usługowym Software as a Service (SaaS). Od teraz wszystkie aplikacje i usługi działające w urządzeniach mobilnych mogą mówić ludzkim głosem i być jeszcze bardziej funkcjonalne i dostępne, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

Z udźwiękowienia można korzystać na wszystkich platformach mobilnych (iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian i innych).

Twórcy mobilnych rozwiązań, dzięki usłudze IVONA TTS SaaS, mogą błyskawicznie zwiększyć atrakcyjność i użyteczność dowolnych aplikacji na urządzeniach z dostępem do sieci. W usłudze IVONA TTS SaaS proces syntezy mowy odbywa się na serwerach internetowych, a nie jak dotychczas we wnętrzu urządzenia. Dlatego udźwiękowienie można wprowadzić błyskawicznie i bez zbędnych kosztów, a aplikacje mówią z najwyższą jakością, wielokrotnie nagradzanego, syntezatora mowy IVONA. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.ivona.com/saas.

Syntezator mowy IVONA jest dostępny również w postaci bibliotek do wbudowania w aplikacjach i dowolnych urządzeniach.

Widać, że Ivo Software podąża za najnowszymi światowymi trendami. Podobny model syntezowania w mobilnych urządzeniach z IPhone OS, Symbianem, Windows Mobile i Androidem, zaproponowała niemal w tym samym czasie Acapela. (przyp. red.)

Źródło: Ivo Software

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top