Logo Tyfloświat
Kobieta spacerująca po mieście z białą laską.

To jeden z wynalazków opracowanych przez studentów koła UbiCOMP przy Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz pracowników tego Instytutu. Jest to urządzenie z dziedziny komunikacji człowieka z komputerem, które na  Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS otrzymało złoty medal.
Proponowany system nawigacji dla pieszych osób niedowidzących z wykorzystaniem wibroaktywnego sprzężenia zwrotnego na szyi został zaprojektowany we współpracy z lekarzami i fizjoterapeutami.
Na czym polega innowacyjność?
Rozwiązanie wykorzystuje zmysł dotyku do przekazu informacji o sugerowanym kierunku ruchu, a wibracje – jako sposób komunikacji, co jest nowym rozwiązaniem w systemach elektroniki osobistej i systemów wsparcia.
Najważniejszym elementem urządzenia jest kołnierz wibracyjny.
O jego działaniu mówi inż. Mikołaj Woźniak, studiujący informatykę na drugim stopniu, członek zespołu projektowego
 –Kołnierz koduje kierunki geograficzne oraz proste manewry na krótkie impulsy wibracyjne odczuwane przez noszącą go na szyi osobę. Kołnierz bezprzewodowo sterowany poprzez mikrokontroler łączy się za pośrednictwem Bluetooth z popularnymi nawigacjami, np. z Google Maps.  
Jakie są zalety urządzenia w porównaniu z innymi rozwiązaniami? 
Zdaniem autorów nawigacja nie angażuje słuchu, który jest dla osób niedowidzących zmysłem o zasadniczym znaczeniu w odbieraniu świata zewnętrznego.
– Większość dotychczasowych rozwiązań opiera się o komunikację audio. Nasza nawigacja daje jedynie delikatne bodźce w okolicach szyi. Jest to ważne z punktu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale i z uwagi na zwiększony komfort i pewność siebie osób z niepełnosprawnością – mówi Mikołaj Woźniak.
Kołnierz wykonany z oddychającej tkaniny sportowej umożliwia rozmieszczenie maleńkich siłowników wibracyjnych stosownie do preferencji użytkown\ika.
Autorzy urządzenia do nawigacji dla pieszych osób niedowidzących z wykorzystaniem wibroaktywnego sprzężenia zwrotnego na szyi: inż. Mikołaj Woźniak, mgr inż. Julia Dominiak, Adam Lewczuk, dr hab. inż. Krzysztof Grudzień, prof. PŁ, dr inż. Zbigniew Chaniecki, dr inż. Adam Rylski, dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ.
Źródło: https://mlodziwlodzi.pl/system-nawigacji-ukryty-w-kolnierzu/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top