Logo Tyfloświat
Dwie kury ze zdziwieniem patrzą na telefon w trawie

Pomimo niedawnego gruntownego remontu dworca kolejowego Szczecin Główny, niestety obiekt w dalszym ciągu sprawia duże problemy dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dla niewidomych. Krótki materiał filmowy na ten temat dostępny jest na facebookowym fanpejdżu
Niewidomy płakał jak audytował.
Chodzi o tzw. stare wejście do budynku dworca, do którego prowadzi kilka schodków z barierkami. Niestety, specjalnie przygotowane w chodniku ścieżki dla niewidomych zostały źle poprowadzone i osoby z nich korzystające są prowadzone prosto na ścianę między barierkami. Problemem jest również brak oznaczenia drzwi, które są stale zamknięte, a które otwarte.
Absurdów architektonicznych na szczecińskim dworcu jest niestety więcej. Wymienić należy tu m.in. kilka schodków, skutecznie utrudniających wózkowiczom dostęp do kas biletowych. Osoby na wózkach muszą przejechać dodatkowych kilkadziesiąt metrów do windy.
Źródło: https://reha-news.pl/szczecinski-dworzec-kolejowy-sprawia-problemy-niewidomym/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top