Logo Tyfloświat

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące (legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem na dysfunkcje wzroku) do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach, prowadzonych w ramach Programu PARTNER III i współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zajęcia obejmować będą:

1. Kursy intensywne, przeznaczone zarówno dla osób z terenu Krakowa, jak i całej Polski. Dla osób zamiejscowych przewidziano zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń. Zajęcia odbywają się codziennie od rana do popołudnia. Będą to:

a. Samoobrona z wykorzystaniem elementów wschodnich sztuk walki (kurs 40 godzin, 31.08.2009 ? 11.09.2009),

b. Informatyka zaawansowana (dwa kursy po 40 godzin, 04.05.2009 ? 08.05.2009 i 24.08.2009 ? 28.08.2009),

c. Kreowanie wizerunku ? zajęcia z wizażu (kurs 30 godzin, 27.07.2009 ? 31.07.2009),

d. Podstawy prowadzenia firmy i księgowości (kurs 30 godzin, 07.07.2009 ? 11.07.2009),

e. Język angielski ? poziom zaawansowany, konwersatorium (kurs 60 godzin, 10.08.2009 ? 21.08.2009),

f. Język niemiecki ? poziom zaawansowany, konwersatorium (kurs 60 godzin, 13.07.2009 ? 24.07.2009).

2. Kursy stacjonarne, przeznaczone głównie dla osób Krakowa i miejscowości ościennych. Nie ma w ich ramach zapewnionego zakwaterowania ani wyżywienia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od rana do popołudnia. Będą to:

a. Informatyka:

i. poziom podstawowy (kurs 40 godzin, rozpoczęcie 13.09.2009, zajęcia w niedziele),

ii. poziom zaawansowany (kurs 40 godzin, rozpoczęcie 18.09.2009, zajęcia w piątki),

b. Język niemiecki ? poziom podstawowy (kurs 60 godzin, rozpoczęcie 18.04.2009, zajęcia w soboty),

c. Język angielski:

i. poziom zaawansowany (kurs 60 godzin, rozpoczęcie 19.04.2009, zajęcia w niedziele),

ii. poziom podstawowy (kurs 60 godzin, rozpoczęcie 12.09.2009, zajęcia w soboty).

Program, materiały i forma zajęć jest dostosowana do możliwości osób z problemami ze wzrokiem. Uczestnictwo w powyższych zajęciach jest całkowicie bezpłatne, a jego warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na dysfunkcję wzroku oraz umiejętność samodzielnego poruszania się i orientacji przestrzennej. Dodatkowo, do wzięcia udziału w zajęciach samoobrony niezbędne jest zaświadczenie od lekarza nt stanu zdrowia umożliwiającego ćwiczenia. Podczas zajęć zostanie zapewniona pomoc opiekunów.

Liczba miejsc na każdy z kursów jest ograniczona.

Fundacja prosi osoby zainteresowane uczestnictwem o zapisywanie się na konkretne zajęcia pod krakowskim numerem telefonu (12) 629 8514. Informacje na temat szkoleń oraz pozostałej działalności Fundacji znajdują się również na stronie internetowej www.firr.org.pl.

BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z INFORMATYKI DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU

Przypominamy również o prowadzonym przez Fundację w Krakowie Informatycznym Punkcie Konsultacyjnym, przeznaczonym dla osób z dysfunkcjami wzroku. Skorzystać z jego pomocy może każda osoba, legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem na problemy ze wzrokiem i mająca konkretny problem z oprogramowaniem do rozwiązania.

Osoba mająca problem z obsługą danego programu może zadzwonić do prowadzącego Punkt Marcina Patoczki i umówić się na konkretny dzień i godzinę, aby przez kilka godzin popracować nad nauczeniem się tego programu. W ramach konsultacji można również uzyskać pomoc dotyczącą doboru sprzętu i oprogramowania pod kątem konkretnej wady wzroku (na przykład celem uzyskania dofinansowania z Programu PFRON ?Komputer dla Homera?).

UWAGA! Konsultacje są z założenia krótkie (kilkugodzinne) nie zastępują prowadzonych przez Fundację szkoleń komputerowych, są jedynie ich uzupełnieniem. Mają służyć pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów, napotykanych przy posługiwaniu się komputerem, a nie np. kilkunasto- czy kilkudziesięciogodzinnej nauce obsługi komputera (żeby się tego nauczyć, zapraszamy na nasze kursy, opisane powyżej!).

Do końca sierpnia 2009 konsultacje odbywać się będą w następujących dniach i godzinach:

? Poniedziałek: 12:00 – 14:00

? Wtorek: 13:00 – 17:00

? Środa: 13:00 – 17:00

? Czwartek:  9:00 – 13:00

? Piątek: 9:00 – 13:00

Wszelkich informacji o wolnych terminach konsultacji i zapisy na nie prowadzi Marcin w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu 0 663 883 340.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top