Logo Tyfloświat

 

Niewidzenie od zawsze wywoływało lęk wśród widzących i być może temu zawdzięczamy coraz większą liczbę inicjatyw, mających na celu przełamanie bariery wzroku. Niewidzialna galeria sztuki oraz niewidzialna wystawa to polskie przykłady takich działań.

Na szczególną uwagę zasługuje powstałe na Sycylii muzeum dotykowe. Jakkolwiek stworzono je po to, by osoby z dysfunkcją wzroku mogły dotknąć trójwymiarowych modeli eksponatów, które są tak delikatne, że zachodzi obawa ich zniszczenia, muzeum nie jest przeznaczone wyłącznie dla niewidomych. Twórcy chcą także, aby widzący mogli, zwiedzając wystawę, spojrzeć na świat z perspektywy bezwzrokowej. Przy muzeum znajduje się bar w ciemnościach. Widzący goście są tam obsługiwani przez niewidomy personel, a rachunki wystawia się w brajlu, dając tym samym osobie widzącej możność doświadczenia, jak, w analogicznej sytuacji, czuje się niewidomy.

W muzeum podjęto ponad to ciekawy eksperyment, polegający na wykonaniu czegoś w rodzaju skanu przedmiotów tak jak są one dotykane przez oglądającą je osobę niewidomą, a następnie pokazaniu wyniku tego skanowania, aby przybliżyć w ten sposób osobom widzącym sposób patrzenia na świat za pomocą dotyku.

Źródło: Art through your fingers

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top