Logo Tyfloświat

Wielu z nas zapewne nie raz zastanawiało się, co zrobiliby w sytuacji zagrożenia. Wydaje się, że w razie ataku szanse obrony są w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej bliskie zera. Czy można to jakoś zmienić?

W Wielkiej Brytanii organizuje się krótkie, trwające zaledwie sześć tygodni, kursy samoobrony dla niewidomych. Celem zajęć jest nauczenie się podstawowych technik unikania starcia oraz zachowania się w razie ataku. Jak pisze jeden z uczestników takiego kursu: “…nawet niewidomy może skutecznie obronić się przed źle przygotowanym napastnikiem. Oczywiście należy zachować właściwe proporcje: gdybym został zaatakowany nożem to najprawdopodobniej nie miałbym żadnych szans”.

Kurs, dając uczestnikom możność zapoznania się z podstawowymi technikami samoobrony, spełniał ponad to swego rodzaju funkcję psychoterapeutyczną. Wszyscy uczestnicy opisywanej tutaj pięcioosobowej grupy stwierdzili, że po odbyciu nawet tak krótkiego kursu czują się bezpieczniej, że wraz ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa wzrosło także ich zaufanie do siebie samych i wiara we własne możliwości. Na zakończenie dodać chyba tylko należy, że aby praktycznie opanować umiejętność samoobrony należałoby ćwiczyć znacznie dłużej tak, aby nabyte umiejętności stały się nie wymagającą wysiłku umysłowego rutyną. Przy tej okazji przypomnijmy, że Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego brała aktywny udział w organizowaniu kursów samoobrony dla osób niewidomych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury publikacji która powstała przy tej okazji.

Na podstawie https://www.actionforblindpeople.org.uk/your-community/blogs/guest-blogger/getting-to-grips-with-self-defence/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top