Logo Tyfloświat

 

Popularyzowanie wiedzy o potrzebach osób z dysfunkcją wzroku jest trudne, a trafienie z nią do szerszego grona odbiorców wydaje się być wręcz niemożliwe. Ciekawą inicjatywą w tej dziedzinie wydaje się być pomysł realizowany przez serwis internetowy http://comicsempower.com. Po otwarciu strony widzący użytkownik zobaczy informację, że treści na tej stronie dostępne są wyłącznie z użyciem technologii wspierających. Użytkownicy czytników ekranu zobaczą normalną stronę internetową podczas, gdy osoby widzące zobaczą jedynie czarny ekran. Pierwsze, zaopatrzone w odpowiedni obrazek łącze na stronie głównej, jeśli jesteś widzący kliknij tutaj, prowadzi do wersji serwisu udostępnianej osobom widzącym. Po otwarciu powyższego łącza osoba widząca zobaczy udostępnianą dla niej część serwisu wraz z informacją, że w całości jest on dostępny tylko dla użytkowników czytników ekranu.

Treść strony można oczywiście zaznaczyć, a następnie skopiować powiedzmy do edytora tekstu i tam zmienić sobie kolory tak, aby była ona czytelna. Celem twórców serwisu nie jest bowiem zablokowanie dostępu do treści, lecz zwrócenie uwagi na problem dostępności. Zapowiadają oni, że strona w opisanej postaci zagości w sieci na dłużej. Czytelnikom Tyfloświata proponujemy udostępnianie tej strony wszystkim widzącym znajomym. To prosty i skuteczny sposób na uświadomienie ludziom, że dostępność treści cyfrowych może być istotnym problemem.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top