Logo Tyfloświat
Logo Fubndacji Transgesja. Cztery ślady po butach skierowane do góry, w prawo, w lewo i na dół. Obok napis TRANSGRESJA

Raport ewaluacyjny 2022

Opracowanie: Krzysztof Wostal Katowice, listopad 2022

1. Wstęp

Od czerwca do października 2021 roku, w ramach akcji "Masz Głos", Fundacja Transgresja przeprowadziła badanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i/lub słuchu, autobusowej i tramwajowej komunikacji publicznej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół, w skład którego wchodziły osoby głuchoniewidome, a więc takie, które mają jednoczesną dysfunkcję wzroku i słuchu. Ta dysfunkcja…

Czytaj więcej Dostępność autobusowo-tramwajowej komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Raport ewaluacyjny

Logo Fubndacji Transgesja. Cztery ślady po butach skierowane do góry, w prawo, w lewo i na dół. Obok napis TRANSGRESJA
Fundacja Transgresja we współpracy z akcją „Masz Głos” sprawdziła dostępność komunikacji miejskiej na Górnym Śląsku dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Wydawać by się mogło, że jest dobrze, ale przeczą temu fakty i doświadczenia zebrane w trakcie prac nad raportem pt.: „Dostępność autobusowo-tramwajowej komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. „Korzystając na co dzień z transportu publicznego w różnych…

Czytaj więcej Dostępność autobusowo-tramwajowej komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Najważniejsze tezy raportu

Niewidoma kobieta z białą laską na ulicy. Okulary zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com
Fundacja Transgresja z Katowic znalazła się w gronie bohaterów „Atlasu dobrych praktyk” , najnowszej publikacji Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. W 2021 roku przygotowała raport o dostępności komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i przekazała go do Zarządu Transportu Metropolitalnego, dlatego jej działanie przekonuje, że aktywni mieszkańcy są w stanie zmieniać swoje otoczenie. To…

Czytaj więcej Fundacja Transgresja z Katowic w gronie bohaterów „Atlasu dobrych praktyk”

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top