Logo Tyfloświat

Tureckie linie lotnicze wprowadziły nową usługę dla swoich niewidomych pasażerów. Kupując bilet na lotnisku w Stambule, możemy otrzymać kartę pokładową w postaci wydruku brajlowskiego. Na wydruku znajdą się najważniejsze informacje, takie jak numer rezerwacji i numer lotu, data i godzina odlotu. Podczas wdrażania usługi do informacji drukowanych brajlem dodano ponadto nazwę lotniska, z którego polecimy, nazwę lotniska docelowego, numer bramki i numer miejsca w samolocie. Obecnie usługa jest dostępna jedynie na lotnisku w Stambule, ale linie planują oferowanie jej na wszystkich obsługiwanych lotniskach.

Prowadzony przez tureckie linie program podróży bez barier obejmuje także inne, usługi ważne dla podróżnych z niepełnosprawnościami. Podczas lotu można oglądać filmy z audiodeskrypcją, a instrukcja bezpieczeństwa jest przygotowana w taki sposób, by osoby z dysfunkcją wzroku mogły się z nią zapoznać. Program podróży bez barier obejmuje także osoby posługujące się językiem migowym. Personel naziemny i pokładowy jest systematycznie szkolony w posługiwaniu się tym językiem.

Źródło: https://coolblindtech.com/airliner-launches-braille-boarding-passes/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top