Logo Tyfloświat

Zapraszamy do lektury

Okładka czasopisma nr 2 (11) 2011

Uwaga!!! Uruchamiamy nowy format wydawniczy tyfloświata!!!

Czasopismo w formacie HTML

W dalszym ciągu kwartalnik będzie dostępny do pobrania w dotychczas wspieranych formatach.

Informujemy, że wznowione zostało wydawanie czasopisma w formie drukowanej. Osoby i instytucje zainteresowane prenumeratą wersji drukowanej proszone są o kontakt e-mailowy na adres prenumerata@tyfloswiat.pl.

Prenumeratorzy, którzy zamówili prenumeratę elektroniczną będą bez zmian otrzymywać czasopismo w tej formie. Prenumeratorzy, którzy przed zawieszeniem druku czasopisma otrzymywali je w takiej formie, otrzymają zaległe numery z roku 2011 oraz kolejne, które ukażą się w tym roku, bez konieczności ponawiania zamówienia.

Istnieje możliwość bezpłatnej prenumeraty czasopisma w formie czarnodrukowej, również w druku powiększonym. Oferujemy również możliwość druku czasopisma w brajlu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z redakcją.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top