Logo Tyfloświat

Zapraszamy do lektury!

Okładka

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością czasopisma w formacie HTML

Czasopismo w formacie PDF do pobrania poniżej.

Istnieje możliwość bezpłatnej prenumeraty czasopisma w formie czarnodrukowej, również w druku powiększonym. Oferujemy również możliwość druku czasopisma w brajlu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z redakcją.

SPROSTOWANIE: Zdjęcie maszyny Mountbatten Brailler, zamieszczone na stronie 13 zostało omyłkowo podpisane, jako zdjęcie autorstwa firmy Enabling Technologies, podczas gdy autorem zarówno zdjęcia, jak i producentem samej maszyny jest firma Harpo. Za pomyłkę przepraszamy firmę Harpo, autora tekstu oraz czytelników.

Redakcja

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top