Logo Tyfloświat

Tyflo 3_2022 – pobierz PDF

Spis treści

Stereotypowe podejście do niepełnosprawności prowokuje społeczeństwo do nadawania osobom z dysfunkcją wzroku szczególnych cech charakteru, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, predyspozycji i umiejętności. Często przekłada się to na wyobrażenie o samym sobie tychże osób. Czy jest ku temu jakaś podstawa?

Autor tekstu stara się odpowiedzieć na pytanie, czy osoba z dysfunkcją wzroku może w bezpieczny i satysfakcjonujący sposób oddawać się swojemu hobby, jeśli jest nim majsterkowanie.

Autor prowadzi filozoficzne rozważania na temat kierunku rozwoju technologii asystujących.

Niewidomi często pytają o dostępne urządzenia tego typu. Autor, znany z umiejętności opisywania urządzeń domowych pod kątem dostępności dla niewidomych, przybliża kolejne produkty.

Autor analizuje funkcjonalność oraz dostępność wybranych klientów aplikacji Twitter.

Wydawca

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Świętokrzyska 14
30-015 Kraków

http://www.firr.org.pl

tel.: +48 12 444 73 49
e-mail: biuro@firr.org.pl

 

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14
30-015 Kraków
www.utilitia.pl

tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

DRUK
K&K

DZIAŁ REKLAMY
e-mail: reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top