Logo Tyfloświat

Zapraszamy do lektury

Okładka Tyfloświata 01/2010

Sprostowanie: Pani Magdalena Szyszka, autorka artykułu  “I Ty możesz zostać bloggerem!”, pomyślnie zakończyła aplikację i zdała egzamin adwokacki. Serdecznie gratulujemy i przepraszamy za pomyłkę!

Istnieje możliwość bezpłatnej prenumeraty czasopisma w formie czarnodrukowej, również w druku powiększonym. Oferujemy również możliwość druku czasopisma w brajlu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z redakcją.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top