Logo Tyfloświat

Zapraszamy do lektury

 

Okładka numeru 01(10)2011

Osoby i instytucje zainteresowane prenumeratą elektroniczną proszone są o wysłanie e-maila z adresu, na który chcą Państwo otrzymywać czasopismo, o tytule PRENUMERATA na adres prenumerata@tyfloswiat.pl

Istnieje możliwość bezpłatnej prenumeraty czasopisma w formie czarnodrukowej, również w druku powiększonym. Oferujemy również możliwość druku czasopisma w brajlu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z redakcją.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top