Logo Tyfloświat

Zapraszamy do pobrania najnowszego numeru czasopisma

Okładka Tyfloświat_02_2009

Sprostowanie: Artykuł “Orientacja przestrzenna” autorstwa Pana Zbigniewa Jęczmyka jest przedrukiem tekstu, który ukazał się w czasopiśmie LASKI, nr 1-2/2009. Serdecznie przepraszamy Redakcję czasopisma za nieumieszczenie tej informacji.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top