Logo Tyfloświat
logotyp Utilitia Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy Utilitii, która zyskała status podmiotu certyfikującego.

Od tej chwili jest ona uprawniona do przeprowadzania certyfikacji dostępności:

 • cyfrowej,

 • architektonicznej,

 • informacyjno-komunikacyjnej.

Certyfikaty dostępności wiążą się z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 2019 roku. Wprowadziła ona nowy, nieobowiązkowy mechanizm specjalnej certyfikacji.

Zaświadczenia o dostępności są, zgodnie z nią, przyznawane firmom i organizacjom, które najpierw pomyślnie przejdą audyt dostępności. Audyt jest przeprowadzany przez niezależne podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wyłoniło je w drodze konkursu na podmioty certyfikujące Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Co należy do obowiązków podmiotu certyfikującego?

Do obowiązków podmiotu certyfikującego należy:

 • sprawdzanie, czy ubiegająca się o certyfikat organizacja spełnia wynikające z ustawy, minimalne wymagania dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-promocyjnej, 

 • formułowanie szczegółowych zaleceń w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez dany podmiot, 

 • wydawanie certyfikatów dostępności.

Jakie warunki powinien spełnić podmiot certyfikujący?

Podmiot certyfikujący powinien dysponować kadrą, posiadającą udokumentowane wykształcenie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i prowadzeniu szkoleń z dostępności:

 • architektonicznej lub uniwersalnego projektowania,

 • cyfrowej,

 • informacyjno-komunikacyjnej.

Ponadto w skład kadry podmiotu certyfikującego musi wchodzić osoba:

 • poruszająca się na wózku inwalidzkim,

 • z chorobą wzroku,

 • z chorobą słuchu.

Kolejny wymóg, odnośnie podmiotu certyfikującego, dotyczy sprzętu. Podmiot musi posiadać wymagany potencjał techniczny i organizacyjny, czyli:

 • sprzęt komputerowy,

 • metodykę dokonywania audytu,

 • metodykę dokonywania kontroli podmiotów, którym nadano certyfikat,

 • niezbędne urządzenia pomiarowe.

Jak przyznawane są certyfikaty?

Certyfikaty dostępności przyznaje podmiot certyfikujący po pozytywnym przebiegu audytu.

Certyfikat potwierdza, że dane miejsce jest przyjazne osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Dodatkowym atutem dla przedsiębiorców jest uprawnienie do uzyskania 5% zniżki na składki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Certyfikat ma ważność 4 lata.

W chwili obecnej certyfikat dostępności posiada około 300 obiektów architektonicznych w tym:

 • Pałac Prezydencki,

 • Rezydencja Prezydenta RP,

 • Miasteczko Orange,

 • Lotnisko Chopina,

 • SKANSKA SPARK,

 • SKANSKA Generation,

 • Ghelamco HUB,

HB Reavis Varso Place.

Źródło: https://firr.org.pl/2022/05/26/utilitia-podmiotem-certyfikujacym-dostepnosc-serdecznie-gratulujemy/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top