Logo Tyfloświat
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon

Polski Związek Niewidomych uruchomił infolinię dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z Ukrainy, które potrzebują wsparcia. Będzie ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8–14 pod nr tel.: 536 434 692.

Pracownicy PZN-u postarają się udzielić niezbędnych informacji na temat:

  • numerów kontaktowych do placówek oferujących miejsca noclegowe,
  • możliwości zapisania dziecka do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących,
  • możliwości skorzystania z porady okulistycznej w Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej,
  • numerów kontaktowych do innych placówek udzielających pomocy,
  • innych spraw dotyczących pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym.

Źródło http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/2000214;jsessionid=972EEB5FAFC022E487FF1BED3B9CF078

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top