Logo Tyfloświat
Na zdjęciu fragment brukowanego chodnika z dziurami.
www.pixaby.pl

31 lipca 2019 roku w Rybniku oddano do użytku tor przeszkód dla osób z niepełnosprawnością. Tor utworzono na terenie parku tematycznego obok rybnickiego kampusu. Pomysłodawcą utworzenia toru jest stowarzyszenie Oligos.

– Pomysł zrodził się podczas szkolenia wolontariuszy dla osób zależnych. Chcąc nabyć umiejętności prowadzenia wózka w obliczu napotykanych barier architektonicznych, grupa wolontariuszy wraz z trenerem wychodziła w teren, by tam – szukając barier – ćwiczyć technikę – powiedziała prezes stowarzyszenia Oligos Elżbieta Piotrowska.

Inicjatywa zyskała poparcie władz miasta, do jej realizacji zaangażowali się pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych. Do jej wykonania wykorzystano m.in. materiały z odzysku. Ścieżka ma służyć zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunom i asystentom, oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką niepełnosprawności i problemami z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością podczas poruszania się po mieście.

– Taką świadomość wyrabia w nas tylko doświadczenie, dlatego uczniowie rybnickich szkół będą tutaj odbywali ćwiczenia w ramach lekcji wychowawczych – powiedział prezydent miasta.

Ścieżka wyposażona została w elementy takie jak: dukt leśny, krawężnik, schody, drzwi wahadłowe, nierówności i pochylnię, dziury, bruk itd. Każdy element został wyposażony w piktogram informujący o: położeniu wózka względem danej bariery, pozycji osoby pomagającej względem wózka oraz o kierunku przemieszczania się. Wszystkie przeszkody zostały szczegółowo opisane na tablicach nieopodal toru. Tor będzie również służył do szkolenia wolontariuszy oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami.

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/829730

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top