Logo Tyfloświat
Zbliżenie na dłoń trzymającą białą, przedartą kartkę. Na kartce jest napis IMPOSSIBLE z przekreślonym przedrostkiem IM i jest ona tak przedarta, że oddziela przekreśloną część wyrazu od reszty.

W miejskich budynkach trwa montaż tabliczek informacyjnych, które ułatwią poruszanie się po warszawskich obiektach osobom niewidomym i słabowidzącym.
„Miło mi poinformować, że w najbliższym czasie w wielu miejskich budynkach pojawią się oznakowania ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się wewnątrz budynków. Urzędy powinny być dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy, bez wyjątków, dlatego mam nadzieję, że wprowadzenie takich tabliczek informacyjnych ułatwi osobom z niepełnosprawnością wzroku przemieszczanie po miejskich instytucjach – powiedziała wiceprezydentka m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra”
Na drzwiach do poszczególnych pomieszczeń zamontowane zostaną tabliczki informacyjne z numerem lub nazwą pomieszczenia. Informacje zapisane są w powiększonym, kontrastowym druku, w brajlu oraz cyfrowo na tzw. tagach (czipach) NFC, które umożliwiają dźwiękowy odczyt treści.
„Obiekty użyteczności publicznej powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników. Możliwość i łatwość zdobycia samodzielnie informacji o lokalizacjach i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń w obiekcie jest jednym z kluczowych warunków  dostępności obiektu dla osób niewi000000000domych i słabowidzących. Dla tej grupy użytkowników ważna jest też powtarzalność rozwiązań. Stąd też wdrożenie oznaczeń pomieszczeń  z kontrastowym napisem, opisem w brajlu oraz z możliwością odczytu z wykorzystaniem nowych technologii w tak wielu miejskich obiektach równocześnie jest wartością dodaną projektu – powiedziała pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności Donata Kończyk.”
Realizacja projektu rozpoczęła się od konsultacji z potencjalnymi odbiorcami. Ze środków przeznaczonych na realizację projektu wykonanych zostało 6733 tabliczki, które stworzą spójny system oznakowania pomieszczeń w budynkach zajmowanych przez wszystkie urzędy dzielnic Warszawy, biura Urzędu m.st. Warszawy w 14 lokalizacjach oraz w 53. jednostkach, w tym: 7 bibliotekach, 17 ośrodkach i domach kultury, 20 instytucjach zajmujących się pomocą społeczną, 9 ośrodkach sportu i rekreacji.
Tabliczki wykonane zostały ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021, w ramach realizacji projektu obywatelskiego pt.: „Świadomy niewidomy – oznakowanie w języku Braille’a w całej Warszawie”.
Źródło: >https://um.warszawa.pl/-/warszawa-wprowadza-dodatkowe-oznakowania-w-miejskich-budynkach

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top