Logo Tyfloświat

Kampania informacyjna na temat wczesnego wspomagania

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła kampanię informacyjną mającą na celu przekazanie i propagowanie informacji na temat form wsparcia, dostępnych dla dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami i ich rodziców.

Jest ona szansą dla wielu niepełnosprawnych dzieci na zrównoważony i prowadzący do samodzielności rozwój. Prowadzona jest w województwie małopolskim i podkarpackim, jednak zachęcamy mieszkańców wszystkich regionów do korzystania z jej narzędzi. Wkrótce ruszy infolinia, za pośrednictwem której można będzie uzyskać informacje dotyczące organizacji wczesnego wspomagania. Już teraz zapraszamy na stronę kampanii, gdzie znajdą Państwo szereg przydatnych wskazówek.

Kampania jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top