Logo Tyfloświat
Na biurku leżą obok siebie, od lewej laptop, tablet, smartphone

Od dłuższego czasu, wpierw starsza wersja, potem testowa, a teraz już oficjalna instancja WhatsAppa stała się całkiem dobrze dostępna dla czytników ekranu w systemie Windows. Nie znaczy to, że jej używanie jest bardzo wygodne, bo przypomina raczej typowe aplikacje dostępne w sklepie Microsoftu i charakteryzuje się wieloma elementami interfejsu i małą liczbą skrótów klawiszowych. Choć przyznać trzeba, że jak na tego typu aplikacje, interfejs jest prosty.

Ze znaczną pomocą w nawigacji po Whatsappie pod Windows, przychodzi wtyczka do screenreadera NVDA o nazwie WhatsAppPlus.

Skróty klawiszowe

Ogólne

ALT+1 – Przenosi fokus na listę czatów.

ALT+2 – Przenosi fokus na ostatnią wiadomość w otwartym czacie.

ALT+3 – Przeniesienie fokusu na etykietę „nieprzeczytane wiadomości”.

ALT+D – Przenosi fokus do pola edycji. Jeśli fokus znajduje się już w polu edycji, po naciśnięciu klawisza skrótu zostanie on przeniesiony do miejsca, w którym znajdował się wcześniej.

NVDA+control+W – Otwarcie okna ustawień WhatsAppPlus.

ALT+T – Ogłasza nazwę i status otwartego czatu.

ALT+O – Naciśnij przycisk „Więcej opcji”.

control+shift+P – Otwieranie bieżącego profilu czatu.

control+shift+E – przełącza tryb, który usuwa odczyt numeru użytkownika podczas czytania wiadomości, które nie znajdują się na liście kontaktów.

control+shift+A – Naciśnij przycisk „Załącz plik”.

Działania na wiadomości

ALT+delete – usuwanie wiadomości lub czatu.

CTRL-Spacja – włącza tryb wyboru wiadomości

ALT+S – Oznaczenie wiadomości gwiazdką.

ALT+F – Prześlij wiadomość dalej.

ALT+R – Odpowiedz na wiadomość.

ALT+shift+R – Oznaczanie czatu jako przeczytanego.

control+C – Kopiuj wiadomość, jeśli zawiera tekst.

ALT+C – Pokaż tekst wiadomości w wyskakującym oknie.

ALT+L: Włączenie automatycznego odczytywania nowych wiadomości w bieżącym czacie.

Nawiązywanie, akceptowanie i odrzucanie połączeń, włączanie/wyłączanie mikrofonu i kamery

ALT+shift+C – Nawiązanie połączenia głosowego z grupą lub kontaktem albo dołączenie do trwającego połączenia głosowego w grupie.

ALT+shift+V – Nawiązanie połączenia wideo z kontaktem lub grupą.

ALT+shift+Y – Akceptowanie połączenia.

ALT+shift+N – Naciśnięcie przycisku „Odrzuć połączenie” w przypadku połączenia przychodzącego lub przycisku „lub połączenie” w przypadku trwającego połączenia.

ALT+A – Wyłączenie mikrofonu kamery.

ALT+V – włączanie i wyłączanie kamery.

Nagrywanie, wysyłanie i odsłuchiwanie wiadomości

control+R – nagrywanie i wysyłanie wiadomości głosowej.

control+D – Odrzucenie nagrywanej wiadomości głosowej.

control+shift+D – Wstrzymanie/wznowienie nagrywania wiadomości głosowej.

control+S – Zwiększenie/zmniejszenie prędkości odtwarzania wiadomości głosowych.

ALT+P –  Odtwarzanie/pauza odtwarzanej wiadomości głosowej.

ALT+U – Ogłasza bieżącą wartość paska postępu.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top