Logo Tyfloświat

 

Od niedawna użytkownicy czytnika Window-Eyes mogą cieszyć się spolszczeniem kolejnej, być może ostatniej w historii,  wersji tego programu.

Najważniejsze zmiany, które miały miejsce od poprzedniej wersji dostępnej po polsku, tj. od  wersji 9.2 to

 1. Usunięcie wielu błędów działania programu – w tym także i takich, które w pewnych sytuacjach uniemożliwiały instalację czytnika.
 2. Poprawa stabilności.
 3. Poprawiono obsługę systemu Windows 10. Obecnie systemowa aplikacja do obsługi poczty jest dostępna z czytnikiem Window-Eyes.
 4. Poprawiono współpracę czytnika z przeglądarkami Mozilla FireFox i Google Chrome.
 5. Poprawiono obsługę menadżera pobierania Audible
 6. Usunięto błędy działania trybu przeglądania.
 7. Poprawiono obsługę kontrolek ARIA.
 8. Podczas przeglądania stron za pomocą przeglądarki Google Chrome Window-Eyes przeskakiwał duże fragmenty tekstu. Błąd ten został naprawiony.
 9. Przywrócono możliwość przeglądania stron w Internet explorerze za pomocą myszki.
 10. Poprawiono obsługę Itunes.
 11. Usunięto problemy z obsługą bardzo dużych arkuszy programu Microsoft Excel.
 12. Poprawiono obsługę menadżera spotkań oraz poczty w programie MS Outlook
 13. Usunięto błędy współpracy z MS Word, a ponad to poprawiono obsługę komentarzy oraz autokorekty.
 14. Poprawiono obsługę syntezatorów mowy.

Window-Eyes jest zgodny z aktualizacją rocznicową systemu Windows 10. Firma Microsoft nadal zaleca wprawdzie użytkownikom czytników ekranu korzystanie z przeglądarki Internet Explorer, lecz poza tym nie powinni oni napotkać większych problemów podczas korzystania z najnowszej wersji systemu.

Uwaga! Przypominamy, że Window-Eyes nie obsługuje już systemu Windows XP.

Szczegółowe informacje dotyczące poprawek oraz usprawnień najnowszej wersji czytnika Window-Eyes zainteresowani znajdą na stronie producenta.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top