Logo Tyfloświat
Na zdjęciu duży ciążowy brzuch na którym położone są buciki dla dziecka

We Wrocławiu powstaje szkoła rodzenia dla pań z niepełnosprawnością, prowadzonej przez fundację Potrafię pomóc. Na stronie projektu czytamy:
Zapraszamy mieszkanki Wrocławia i ich osoby towarzyszące do udziału w bezpłatnych zajęciach  Wrocławskiej Szkoły Rodzenia dla pań z niepełnosprawnością Fundacji „Potrafię Pomóc” – pierwszej w Polsce, bezpłatnej inicjatywie współfinansowanej ze środków Gminy Wrocław.
Oferujemy zajęcia w formie indywidualnych i grupowych spotkań, które będą dostosowane do potrzeb uczestników. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego początkowo proponujemy zajęcia online, później – również bezpośrednie spotkania. Pragniemy rozmawiać z Państwem i dzielić się profesjonalną wiedzą  dotyczącą ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Chcemy wzmacniać kompetencje rodzicielskie.
Do Wrocławskiej Szkoły Rodzenia, ul. Horbaczewskiego 24 (osiedle Gądów) będą przyjmowane kobiety z:
• niepełnosprawnością sensoryczną:
−             niesłyszące i słabosłyszące
−             niewidome i słabowidzące
• z niepełnosprawnością fizyczną:
−             uszkodzonym narządem ruchu
−             z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych
• z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego,
Pragniemy, aby udział w Szkole Rodzenia przyczynił się do doświadczanie ciąży i porodu jako najpiękniejszych chwil w życiu i był dobrym wstępem do wejścia w nowe role – matki i ojca.
Zapewniamy miłą atmosferę i dobre warunki lokalowe.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Opieka merytoryczna nad inicjatywą Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością sprawowana jest przez:  Lucynę Jędrzejewską, Katarzynę Olszewską i dr hab. Remigiusza Kijaka.
Zapisy odbywają się drogą:
telefoniczną
+48 721 727 777
lub e-mailową
szkola.rodzenia@potrafiepomoc.org.pl
Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Źródło: https://potrafiepomoc.org.pl/rusza-szkola-rodzenia/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top