Logo Tyfloświat
Na ciemnym tle sylwetki 5 osób.
www.pixaby.pl

W Australii oraz Nowej Zelandii utworzono inicjatywę mającą na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, które tworzą gry.
Access Unlocked to grupa, która zrzesza twórców z niepełnosprawnościami m.in. programistów. Zespół uruchomił także nową stronę internetową, która będzie gromadzić zasoby, głównie dotyczące rynków Australii i Nowej Zelandii, które oferują informacje i wytyczne dotyczące różnych kwestii związanych z dostępnością – od zatrudnienia w branży do przedstawiania niepełnosprawności w grach. Accessibility Unlocked ma na celu podnoszenie świadomości poprzez spotkania i szeroką współpracę.
Access Unlocked został założony przez czteroosobowy zespół:  Victoria’s Meredith Hall, Cameron Hopkinson, Zala Habib i Starcolt Calliope Ryder.

Źródło: https://coolblindtech.com/accessibility-unlocked-offers-support-to-game-developers-with-disabilities/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top