Logo Tyfloświat

Przeglądanie stron internetowych w tzw. kartach jest popularne również wśród niewidomych użytkowników komputerów już od kilku lat. Modę tę zapoczątkował fakt, iż wyposażona w tę funkcję przeglądarka Mozilla Firefox zaczęła być wspierana przez programy odczytu ekranu jako alternatywa dla systemowego Internet Explorera, który w owym czasie nie umożliwiał jeszcze przeglądania wielu stron w jednym oknie. Sposób ten, choć wygodny, nie jest jednak pozbawiony wad, a najważniejsza z nich sprowadza się do prostego pytania: „Jak radzić sobie w sytuacji, gdy sesja naszej przeglądarki zaczyna liczyć sobie coraz więcej kart? Jak nad tym chaosem skutecznie zapanować?”

Kilka oczywistych i mniej oczywistych rad

 

Rzecz jasna, najprostszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie się do otwierania w oknie naszej przeglądarki tylko kilku zakładek. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przemieszczać się pomiędzy otwartymi stronami, a przeglądanie ich wychodzi nam szybko i sprawnie. Przy tej okazji przypomnę, że skrótem klawiaturowym, umożliwiającym zamknięcie bieżącej karty jest Ctrl+W. Wszyscy, którzy przemieszczają się po zakładkach w oknie przeglądarki za pomocą skrótu Ctrl+Tab powinni również pamiętać, że aby uczynić to w odwrotną stronę, wystarczy do tej kombinacji dołączyć klawisz Shift. Do usprawnienia nawigacji po zakładkach w naszej przeglądarce przyda nam się jeszcze jeden bardzo wygodny, a używany przez niewiele osób skrót. Jest to mianowicie klawisz CTRL wciskany z cyframi od 1 do 9. Każda z tych cyfr odpowiada jednej z pierwszych dziewięciu kart w aktywnej sesji naszej przeglądarki. Skrót ten, jak i wszystkie opisane w niniejszym krótkim poradniku, działa na wszystkich, dostępnych dla nas przeglądarkach w systemie Windows, tj. aplikacjach Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome. Skróty powinny również funkcjonować poprawnie w programach, wykorzystujących kilka silników wyświetlających zawartość World Wide Web.

Życzę owocnej wędrówki po szlakach sieci WWW mając nadzieję, że przypomnienie kilku podstawowych skrótów nawigacyjnych w niej pomoże.

Michał Dziwisz

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top