Logo Tyfloświat
Na jasnym tle trzy wykresy: kołowy, słupkowy, liniowy.
www.pixaby.pl

Yahoo Finance udostępnia wykresy giełdowe w aplikacjach na iOS i Androida osobom niewidomym i słabowidzącym. Zespół ds. Ułatwień dostępu Verizon Media współpracuje z Yahoo Finance w celu opracowania narzędzia, które pozwoli każdemu korzystającemu z aplikacji i czytnika ekranu uzyskać dostępne informacje.

Narzędzie wykorzystuje połączenie syntezy mowy, dźwięków muzycznych i dotykowych do przekazywania informacji wizualnych na temat Yahoo Finance za pomocą dźwięku i dotyku. Użytkownik, który będzie chciał zapoznać się z wykresem, na początku otrzyma informację głosową opisującą wykres. Użytkownik może następnie przeglądać wykres, przesuwając palcem do przodu lub do tyłu, aby usłyszeć co znajduje się na wykresie. Laboratorium dostępności Verizon Media dąży do tego, aby ich produkty były dostępne dla wszystkich.

Źródło: https://coolblindtech.com/yahoo-finance-app-makes-charts-accessible-to-blind-and-partially-sighted-users/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top