Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Różne
  • Zapraszamy do udziału w projekcie „Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami? Chcesz znaleźć ciekawą pracę, a nie wiesz, jak jej szukać? Brakuje Ci doświadczenia zawodowego? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć kolejne doświadczenia zawodowe?
Jeśli Twoje odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „PRZEZ STAŻ DO ZATRUDNIENIA – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Z CZEGO MOŻESZ SKORZYSTAĆ?

3-miesięcznego płatnego stażu (nie ma możliwości home office);
indywidualnego wsparcia coacha, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika;
warsztatów umiejętności miękkich;
pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w projekcie;
zwrotu kosztów dojazdów (dla uczestników spoza Warszawy) na spotkania organizowane przez Fundację;
kursów zawodowych dobranych indywidualnie do Twoich potrzeb.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym – bez względu na przyczynę niepełnosprawności;
osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim wydane ze względu na:
niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną oraz całościowe zaburzenia rozwojowe;
osoby w wieku aktywności zawodowej: kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat;
niepracujące, zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego, mające motywację do nauki i pracy
Zachęcamy do wysyłania CV!

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU?

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Oddział Warszawa
Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa
Elżbieta Chałupka – 501 189 834; elzbieta.chalupka@firr.org.pl
Krzysztof Sałuda – 663 883 336; krzysztof.saluda@firr.org.pl
Źródło: https://firr.org.pl/2021/01/25/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-przez-staz-do-zatrudnienia-aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top