Logo Tyfloświat
Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety badawczej.
Jej celem jest rozpoznanie jakiego rodzaju technologii wspomagających najbardziej Państwo potrzebują oraz czy są Państwo zainteresowani ich wypożyczeniem.
Ankieta jest aktywna do 19 sierpnia 2022 r.
Link do ankiety:

https://bit.ly/3Qhinhj

 

Źródło: Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top