Logo Tyfloświat
Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W dniu 19 marca 2021 r. odbędzie się webinarium z udziałem zastępcy prezesa zarządu PFRON ds. programowych Doroty Habich, poświęcone realizacji i wdrożeniu efektów projektu  „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3.
Webinarium jest podsumowaniem realizacji projektu pt. Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a współpracują z nim: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. – niemiecka instytucja zabezpieczenia wypadkowego.
Celem głównym projektu realizowanego od 01/10/2017 do 31/03/2021 jest wdrożenie nowego modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych  kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie specjaliście ds. zarządzania rehabilitacją wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby niepełnosprawnej przez wszystkie etapy rehabilitacji.
Wypracowany model ma pomóc zapewnić wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafiła skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji.
Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją będzie wspieranie klienta w procesie rehabilitacji, zarówno medycznej, jak i psychologicznej, zawodowej oraz społecznej. Będzie on więc kompleksowo koordynować wszystkie działania rehabilitacyjne.
Podczas webinarium zostanie zaprezentowany, wypracowany w trakcie realizacji projektu, model kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, który jest wynikiem  pracy zepołów eksperckich (w kilku obszarach: analizy potrzeb, uwarunkowań formalno-prawnych, profilu kompetencyjnego oraz metodyki kształcenia) oraz praktycznych doświadczeń po przeprowadzeniu dwóch pilotazowych edycji studiów podyplomowych. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad rolą i miejscem specjalisty na rynku pracy, wymiany doświadczeń specjalistów, którzy ukończyli studia podyplomowe i są  zatrudnieni w ośrodkach rehabilitacji kompleksowej, przywołania dobrych praktyk w tym zakresie i podsumowania całego projektu.
Na stronie
https://www.zus.pl/
dostępny jest formularz zgłoszeniowy na webinarium.
Zapraszamy do udziału.
Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaproszenie-na-webinarium/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top