Logo Tyfloświat

Mniej więcej rok temu zaczęły krążyć w Internecie niepokojące informacje na temat zakończenia projektu Wayfinder Access. Użytkownicy programu WFA, o którym możecie poczytać w Tyfloświecie (nr 2/2009), zwrócili się do szwedzkiego producenta z pytaniem, czy te pogłoski są prawdziwe. W odpowiedzi uzyskali informację, iż w niedalekiej przyszłości firma planuje całkowite zaniechanie wspierania projektu Wayfinder Access. Reakcją użytkowników z całej Europy było stworzenie petycji on-line z apelem o kontynuowanie tak niezbędnej pomocy dla osób z dysfunkcją wzroku. Pomimo zebrania kilku tysięcy podpisów, zapowiedzi stały się faktem. W dniu 24 sierpnia bieżącego roku, serwis WFA rozesłał do wszystkich swoich zarejestrowanych użytkowników informację, iż z dniem 1 kwietnia 2011 r. program Wayfinder Access przestanie działać. Decyzja ta jest ostateczna.

Pamiętając, iż licencja programu WFA zapewniała swoim użytkownikom bezterminowe wsparcie, Wayfinder Access zaproponował swoim dotychczasowym klientom finansowe zadośćuczynienie za niedotrzymanie warunków umowy. We wspomnianej wiadomości do zarejestrowanych użytkowników firma zaproponowała rekompensatę w wysokości 300 euro.

Jeśli ktoś z Państwa jest posiadaczem programu WFA, a nie jest zarejestrowany na stronach projektu Wayfinder Access, nic nie szkodzi. Aby ubiegać się o rekompensatę wystarczy wejść na stronę: https://wayfinder-refund.vavs.vodafone.com/refund/

Zawartość witryny jest w całości w języku angielskim, ale poniższa instrukcja powinna każdego przeprowadzić przez proces rejestracji i składania wniosku.

Po pierwsze musimy zarejestrować się na stronie. W tym celu klikamy odnośnik “Create new account”. Na ekranie pojawia się formularz do wypełnienia, gdzie po kolei wpisujemy nasz adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i zaznaczamy, że rozumiemy i zgadzamy się na warunki rekompensaty, jakie proponuje nam Wayfinder Access. Na koniec naciskamy przycisk “Create new account”.

W tym momencie, na podane w formularzu konto, zostaje do nas wysłany e-mail z hasłem niezbędnym do zalogowania się na witrynie programu rekompensat. Posiadając hasło, ponownie wchodzimy na adres: https://wayfinder-refund.vavs.vodafone.com/refund/ i w kolejnych polach edycyjnych podajemy nasz adres e-mail oraz hasło. Po naciśnięciu przycisku “Log In”, otwiera się witryna z gotowym do wypełnienia formularzem. Jeśli formularz nie otworzy się automatycznie, klikamy odnośnik “Create a refund request”.

W polu opisanym jako “Product activation code” podajemy dziesięcioznakowy kod programu WFA, znajdujący się na papierowej licencji, którą otrzymaliśmy od sprzedawcy. Kod wpisujemy bez odstępów i znaków myślnika.

W kolejnym polu “Account Holder” wpisujemy imię i nazwisko właściciela konta bankowego na które ma zostać dokonany przelew.

Pozycja “Account Number / IBAN” musi zawierać numer konta bankowego w standardzie IBAN, czyli dwadzieścia sześć cyfr poprzedzonych skrótem PL, pisanych bez odstępów między cyframi, np. PL11222233334444555566667777.

W pole “BIC / SWIFT-code” musimy wpisać międzynarodowy kod SWIFT, o który możemy zapytać w naszym banku lub bez większego problemu odnaleźć w Internecie (dla banku ING to INGBPLPW, dla PKO BP to BPKOPLPW).

W ostatnim polu “Name and country of bank” podajemy nazwę naszego banku i kraj.

Na koniec wybieramy “Save”. Po jego naciśnięciu, na ekranie pojawia się informacja, że nasze podanie zostało przyjęte i jednocześnie zostaje do nas wysłany e-mail potwierdzający poprawne wypełnienie formularza.

Osoby, które otrzymały od polskiego dystrybutora e-mail z informacją, iż Wayfinder Access dostarczy im bezpośrednio dodatkowych wyjaśnień, powinny wiedzieć, iż serwis WFA kontaktuje się tylko z zarejestrowanymi na stronie projektu użytkownikami. Elektroniczny wniosek o rekompensatę można składać do 1 marca 2011 r. Niestety, serwis Wayfinder Acces nie określił, w jakim terminie będzie realizował wnioskowane rekompensaty.

Piotr Witek

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top