Logo Tyfloświat

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszam na wirtualną platformę wzajemnego wsparcia – https://digiplace4all.eu/pl/

Realizując międzynarodowy projekt “Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia” chcemy pomóc osobom z niepełnosprawnościami w nabyciu umiejętności cyfrowych niezbędnych w przejściu z kształcenia zawodowego do dalszej edukacji i zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Podstawą działania nowej platformy jest idea wzajemnego wsparcia. Ten rodzaj wzajemnej relacji osób równych sobie, dzielących podobne doświadczenia i problemy, jest istotą i sercem projektu i planowanej platformy.

Pragniemy tworzyć nowe źródło nabywania i wymiany wiedzy o niezbędnych współcześnie technologiach, w tym technologiach asystujących, instytucjach wspierających, prawodawstwie, źródłach dofinansowania.

Digiplace4all to platforma internetowa, której treści tworzone są bezpośrednio przez jej użytkowników, czyli przez Państwa.

Niezwykle istotnym elementem DigiPlace4All jest budowanie sieci wzajemnego wsparcia. Tworzenie takich sieci zmniejszy problem wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami.

Projekt bazuje na osiągnięciach wcześniejszego projektu Gateway i znacząco je rozwija, korzystając z zasobów internetowych dotyczących technologii asystujących.

W prace zespołu projektowego zaangażowani są czterej partnerzy, prowadzący w ramach swojej działalności kształcenie zawodowe – NCBI (Irlandia), PheonixKM (Belgia), FIRR (Polska) i Interprojects (Bułgaria) – którzy będą tworzyć społeczności DICE w swoich krajach i wspierać ich rozpowszechnianie się na poziomie międzynarodowym. Do zespołu projektowego należy również IADT, koordynator projektu Gateway, który pomoże transferować jego osiągnięcia. NCBI, posiadając ponad 10-letnie doświadczenie w koordynowaniu i udziale w projektach finansowanych z UE, jest koordynatorem projektu DICE. Poszczególni partnerzy wyróżniają się szczególnymi umiejętnościami w pozyskiwaniu beneficjentów, tworzeniu i rozwijaniu dostępnych treści informatycznych, ewaluacji, kontroli jakości i rozpowszechnieniu informacji i technologii.

Zawartość strony projektu i jej narzędzia społecznościowe pomogą członkom społeczności rozwijać i nieustannie wzmacniać wzajemne relacje, dzielić doświadczenia, wiedzę i umiejętności. Zapewni to istnienie stałego i zawsze dostępnego źródła informacji i wsparcia, umożliwiającego użytkownikom ciągły rozwój umiejętności pomiędzy etapami kształcenia, a także po zakończeniu kursów. Mistrzowie Cyfrowego Włączenia z każdej grupy docelowej zostaną promotorami możliwości, jakie daje społeczność DICE, w trakcie i po zakończeniu okresu finansowania projektu. Społeczność DICE będzie działała na szczeblu międzynarodowym dzięki stworzeniu innowacyjnych relacji “bliźniaczych” między ośrodkami kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach partnerskich.

Platforma jest ogólnodostępna, jest trwałym źródłem wzajemnego wsparcia, przekładającym się na wzrost włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych. Chcemy tworzyć dynamiczną społeczność, opartą na bliskich, bezpośrednich relacjach dla osób z niepełnosprawnościami, edukatorów, pracodawców a także osób zaangażowanych w problem niepełnosprawności.

Projekt nr. 2013-1-IE1-LEO05-06094 realizowany jest przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu ,,Uczenie się przez Całe Życie”, Leonardo Da Vinci – Transfer Innowacji.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top