Logo Tyfloświat

Dostępność uczelni wyższych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza państwowe i prywatne uczelnie do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, mających na celu zwiększenie kompetencji ich kadry w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów niepełnosprawnych.

Program szkolenia obejmuje:

? informacje ogólne na temat sytuacji formalnoprawnej sytuacji studentów niepełnosprawnych, metod i środków umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów;

? część praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z zainteresowanymi osobami konkretnych, pojawiających się w ich codziennej pracy problemów, związanych z osobami niepełnosprawnymi.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: 30 osób

Prowadzący: wykwalifikowani trenerzy, doświadczeni w pracy z i w obszarze osób niepełnosprawnych.

Szkolenia odbywać się będą na terenie Państwa uczelni, w terminach dogodnych dla uczestników i prowadzących.

 

Zainteresowane uczelnie prosimy o bezpośredni kontakt z Anną Żebrak, e-mail: Anna.zebrak@firr.org.pl, Tel. 663-883-335.

UWAGA! Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba dostępnych szkoleń jest ograniczona.

Szkolenia realizowane są przy współudziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji o szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy odnajdą Państwo na stronie www.firr.org.pl

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top