Logo Tyfloświat
Sala podczas konferencji. Na pierwszym planie kilka osób uczestniczących w Konwencie, na dalszym planie wyświetlana prezentacja oraz prelegent.
autor: Monika Bartkowicz, FIRR

Ponad 30 osób, reprezentujących różne krakowskie środowiska działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczestniczyło w Małopolskim Konwencie Regionalnym.

Konwenty regionalne, które w tym roku odbywają się w dziesięciu miastach w Polsce, poprzedzają największe od lat wydarzenie dotyczące środowiska osób z niepełnosprawnościami – V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 10 października w Warszawie, pod hasłem „Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki”.

Konwenty regionalne poprzedzające Kongres są ważną inicjatywą, która pozwala przedyskutować wiele różnych spraw i lokalnych problemów. Podczas tych wydarzeń zbierane są postulaty, które następnie zostaną przedstawione podczas samego Kongresu.

Dostępność i współpraca

Małopolski Konwent Regionalny dotyczył udziału osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu prawa oraz szeroko rozumianej współpracy między środowiskami osób z niepełnosprawnościami a samorządem, urzędami czy innymi instytucjami. Podczas spotkania zostały przedstawione m.in. możliwości i podstawy prawne uczestnictwa w życiu społecznym, czy też działania i aktywności Powiatowej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja dotycząca przyjętej właśnie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zebrani jednogłośnie podnosili kwestie braku informacji na temat wymogów ustawy, zasad jej działania i obowiązkach, jakie z niej wynikają. Ważne były też wypowiedzi pokazujące przestrzenie współpracy między wydziałami UMK a organizacjami pozarządowymi. – Urząd bez organizacji pozarządowych nie dałby sobie rady – podsumował współpracę Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Obok powyższych zagadnień pojawiały się tematy dotyczące codziennego funkcjonowania, jak miejsca parkingowe czy dostęp do informacji. Równie ważnym obszarem jest wspieranie autonomii osób z niepełnosprawnościami. Jak wiele można dzięki takim aktywnościom zmienić, można było usłyszeć podczas prezentacji opowiadającej o osobach z zespołem Downa, które pracują, rozwijają swoje pasje i są aktywne sportowo.

Kongresowe postulaty

Tradycyjnie już, podczas trwania Małopolskiego Konwentu Regionalnego, zgłaszane były postulaty do przedyskutowania na forum Kongresu. W tym roku najważniejszym jest z pewnością postulat przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej nowej ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Drugim postulatem, wynikającym z pierwszego, jest finansowe wspieranie organizacji pozarządowych w zapewnianiu dostępności miejscom, w których realizowane są poszczególne projekty. Pojawiły się również postulaty odnośnie wsparcia osób z niepełnosprawnościami – aby było ono dostosowane do potrzeb a nie wieku osób.

Goście Małopolskiego Konwentu

W Małopolskim Konwencie Regionalnym uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego PFRON-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, ośrodków edukacyjnych (szkół, BON-ów), organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami (fundacje i stowarzyszenia), osoby prywatne.

O różnych aspektach aktywności osób z niepełnosprawnościami oraz o programach i działaniach na rzecz samodzielności opowiadali:

  • Elżbieta Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Urząd Miasta Krakowa;
  • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • Małgorzata Turek – reprezentująca Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Adam Stromidło – Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Aleksandra Włodarczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Grażyna Banach-Kociołek – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”;
  • Aleksander Waszkielewicz – Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami;
  • Joanna Piwowońska – Dyrektor ds. projektów strategicznych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego;
  • Magdalena Lubaś – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: czasopismo Tyfloświat, portal niepelnosprawni.plmagazyn Integracja, Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych oraz portal Nasze sprawy.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top