Logo Tyfloświat

?Nie widzieć oczami, lecz  sercem, duszą i dłońmi? pod tym hasłem, 4 października 2011 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych będzie obchodził 60-lecie powstania organizacji. Głównym celem uroczystości będzie rozpropagowanie wśród środowisk lokalnych i zainteresowanych grup społecznych osiągnięć kulturalnych, rehabilitacyjnych oraz myśli edukacyjnej środowiska osób niewidomych i słabowidzących. W tym celu zostanie zorganizowany m.in. pokaz specjalistycznego sprzętu komputerowego i rehabilitacyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku oraz przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży zrzeszonej w PZN.

Patronatem honorowym uroczystość objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Prezydent Miasta Gdańska oraz Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON. Wśród zaproszonych gości są również europosłowie, senatorzy i  posłowie ziemi gdańskiej oraz członkowie organizacji z całego województwa.

Patroni medialni: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Tyfloświat oraz Twoja Gazeta.

Polski Związek Niewidomych działa na terenie całego województwa pomorskiego i zrzesza ok. 4000 członków, w tym 300 dzieci. Pomaga niewidomym i słabowidzącym odnaleźć się w nowej, bardzo trudnej  sytuacji życiowej. Działalność głównie polega na rehabilitacji z zakresu orientacji przestrzennej, poruszania się z białą laską i przewodnikiem, samoobsługi czynności dnia, usprawniania widzenia i nauki pisma brajla.

Źródło: Okręg Pomorski PZN

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top