Logo Tyfloświat
wyświetlacz brajlowski Brailliant BI 40X (Fot. Harpo)

Firma Humanware poinformowała w swoim Newsletterze o nadchodzących nowościach, które pojawią się w serii urządzeń Brailliant i (APH) Mantis.

„Z wielką przyjemnością możemy nadal rozwijać monitory brajlowskie dzięki dodatkowym funkcjom, które pozwalają nam przełamywać kolejne bariery i zwiększać wartość naszej bazy klientów.
Od czasu wprowadzenia Brailliant BI X jednym z pytań, które wiele osób sobie zadawało, jest obecność głośników stereo i gniazda audio, które jest dostępne w najnowszej serii monitorów brajlowskich firmy HumanWare.
Teraz otwieramy możliwości audio i jestem podekscytowany mogąc powiedzieć, że to dopiero początek.
Znacząco ulepszyliśmy również terminal, aby umożliwić bardziej płynne połączenie jako monitor brajlowski”.

mówi Andrew Flatres, kierownik produktu.

Oprogramowanie w wersji 2.0

Choć, tak jak wspomniałem powyżej, aktualizacja zasadniczo dotyczy urządzeń z serii Brailliant, to Mantis Q40 dziedziczy również najnowszą aktualizację, ale nie obejmuje funkcji audio, ponieważ urządzenie nie ma komponentów audio, czyli głośników i wejścia słuchawkowego. Wprowadzone nowości to:

 

    • Odblokowanie opcji audio. W końcu dostęp do głośników zawartych w urządzeniu może się do czegoś przydać, a nie występuje co najwyżej podczas testowania urządzenia.
 • aplikacja Victor Reader obsługuje teraz niezabezpieczone audiobooki DAISY i NISO Początki możliwości audio nastąpiły właśnie wraz z wprowadzeniem odtwarzania niezabezpieczonych audiobooków Daisy i NISO. Słuchaj i przeglądaj książki DAISY, korzystając z różnych elementów nawigacyjnych zawartych w książce.
 • edytor plików brajlowskich bez jakiegokolwiek tłumaczenia z wykorzystaniem tablic brajlowskich.
 • usprawnione opcje wykrywania i przełączania się pomiędzy urządzeniami (Tryb Terminala)
 • możliwość wyłączenia klawiatury brajlowskiej.
 • nowe skróty klawiszowe służące do przełączania się pomiędzy aplikacjami i do ich wywoływania.
 • nowe języki interfejsu: ukraiński, hebrajski i polski (Mantis). Brailliant już wcześniej był zlokalizowany.

Linki

Informacja zamieszczona została pod poniższym linkiem: https://www.humanware.ca/web/en/newsletter/260520220925-BIX-Mantis-update.htm

Polska wersja opisu zmian

Poniżej lista zmian nadesłana przez Dystrybutora.

Text to Speech (TTS) – dostępne tylko dla Chameleon 20

 • Po aktualizacji TTS zostanie automatycznie włączony
 • Dodano tylko trzy (3) głosy TTS Głosy angielsko-amerykańskie = Will i Sharona Głos hiszpański = Rosa
 • Dodano ustawienie Mowa do menu podrzędnego Ustawienia:

Mowa wł.

 • Menu mowa
 • Wypowiedz słowo pod kursorem
 • Mów zawartość po przewinięciu
 • Mów usunięcie
 • Echo klawiatury
 • Wybór głosu
 • Włączanie/wyłączanie mowy = spacja + Klawisz kciukowy poprzedni
 • Czytaj wszystko za pomocą TTS = Spacja + G (dostępne tylko w Edytorze i Bibliotece)
 • Zatrzymaj czytanie = Enter + Backspace (dostępne tylko w Edytorze i Bibliotece)
 • Zwiększanie szybkości TTS = Enter + Kropka 5
 • Zmniejszanie szybkości TTS = Enter + Kropka 2
 • Dodano opcję w profilu językowym umożliwiającą wybór innego TTS dla treści

Należy pamiętać, że funkcja TTS nie jest dostępna podczas korzystania z aplikacji Edytor brajlowski

Edytor: Keypad

 • Dodano nową pozycję w menu podrzędnym edytora o nazwie Ostatnio zachowane. W pozycji Ostatnio zachowane znajduje się 10 ostatnio zapisanych dokumentów
 • Dodano przełącznik Wskaźniki tekstu Włącza lub wyłącza pokazywanie wskaźników tekstu. Dostępne w ustawieniach edytora

Uwaga Wszystkie pozostałe pola edycyjne będą nadal wyświetlać wskaźniki tekstu.

Terminal

 • Aktywacja Bluetooth do parowania = Przytrzymaj klawisz Enter przez 5 sekund.
 • Przełączanie między podłączonymi urządzeniami podczas połączenia
 • Naciskaj przycisk Home + Klawisz Kciukowy Następny, aby przechodzić do przodu po liście podłączonych urządzeń.
 • Naciskaj klawisz Home + Klawisz Kciukowy Poprzedni, aby przechodzić wstecz po liście podłączonych urządzeń

Ogólne usprawnienia w łączności (patrz sekcja Ustawienia użytkownika)

Ustawienia użytkownika

 • Dodano ustawienie – Wyłącz perkinsa w terminalu Po ustawieniu opcji Wł. w trybie Terminal klawiatura Perkinsa zostanie wyłączona. Wszystkie inne klawisze, w tym klawisze kciukowe i klawisze poleceń, będą nadal działać.
 • Dodano ustawienie – prośba o otwarcie połączenia USB Gdy wybrana jest opcja wł., po włożeniu przewodu USB użytkownik zostanie poproszony o uruchomienie trybu terminala. Po wybraniu opcji Ok urządzenie automatycznie połączy się z łączem USB
 • Dodano ustawienie powtarzania klawiszy (tylko Mantis Q40) Po włączeniu tej opcji można przytrzymać klawisz, aby powtarzać

Edytor brajlowski

 • Dodano nową aplikację – Edytor brajlowski: KeyBrf Nowy edytor brajlowski umożliwia tworzenie, edytowanie i otwieranie plików BRF i BRL bez tłumaczenia przy pomocy konkretnej tablicy brajlowskiej. Dostępna jest opcja eksportu

Tworzenie szybkich notatek brajlowskich z dowolnego miejsca

Brailliant BIX i Chameleon = BackSpace + B Mantis Q40 = Ctrl + FN + B Wszystkie zapisane pliki będą miały format . brf

Opcja Eksportuj brajla jako tekst jest dostępny z menu kontekstowego Brailliant BI X i Chameleon = Spacja + M > menu Edycja > Eksportuj jako tekst Mantis Q40 = Ctrl + M > menu Edycja > Eksportuj jako tekst Mantis Q40 ograniczy wprowadzanie danych za pomocą klawiatury Qwerty i zamiast tego automatycznie przełączy się na wprowadzanie danych brajlem tylko przy użyciu klawiszy A,S,D,F i J,K,L;

Victor Reader / Biblioteka (dotyczy tylko Brailliant BI X i Chameleon)

Teraz możliwe jest odtwarzanie niezabezpieczonego dźwięku Daisy (Daisy 2.02 i Daisy 2.0)

 • Naciśnij spację + G, aby uruchomić dźwięk
 • Zatrzymaj odtwarzanie dźwięku = Enter(kropka 8) + BackSpace(kropka 7) Do zwiększania i zmniejszania głośności służą fizyczne przyciski głośności.
 • Zwiększ prędkość dźwięku = Enter + Punkt 5
 • Zmniejsz prędkość dźwięku = Enter + Punkt 2
 • Przewiń do przodu o 5 sekund = Klawisz Kciukowy w Prawo (pojedyncze naciśnięcie)
 • Przewiń do tyłu o 5 sekund = Klawisz Kciukowy w Lewo (pojedyncze naciśnięcie)
 • Szybko przewiń do przodu (dłuższe skoki czasowe) = Klawisz Kciukowy w Prawo (naciśnij i przytrzymaj)
 • Szybko przewiń do tyłu (dłuższe skoki czasowe) = Klawisz w Lewo (naciśnij i przytrzymaj)
 • Początek pliku/książki = Spacja + Punkty 1-2-3
 • Koniec pliku/książki = Spacja + Punkty 4-5-6
 • Poprzedni element = Spacja + Punkty 1-3
 • Następny element = Spacja + Punkty 4-6
 • Poprzedni poziom = Backspace + Punkt 3
 • Następny poziom = Backspace + Punkt 6
 • Nowy skrót do usuwania książki z listy książek Usuń książkę = Backspace (punkt 7) + Punkt 2-3-5-6

Języki

 • Dodano język ukraiński i hebrajski – Brailliant BI X
 • Dodano język polski – Mantis Q40

Poprawki i ulepszenia

 • Wprowadzono szybką nawigację pomiędzy aplikacjami wewnętrznymi (tylko Brailliant BI X)
 • Naciśnij pierwszą literę aplikacji, używając zarówno klawisza Backspace (punkt 7), jak i Enter (punkt 8), aby szybko przechodzić między aplikacjami Przykład dla edytora, naciśnij E z enterem i backspace
 • Podczas uruchamiania dostępna jest nowa pozycja o nazwie “Uruchom w terminalu”. Gdy ustawione na wł, za każdym razem, gdy Brailliant jest włączany po całkowitym wyłączeniu, urządzenie będzie zawsze startowało w trybie terminala
 • Naprawiono problemy z zamarzaniem, które występowały w edytorze
 • Nazwa pozycji menu “Profil brajlowski” została zmieniona na “Profil językowy”.
 • Klawisze głośności są teraz aktywne i sterują głośnością dla TTS i odtwarzania dźwięku
 • Głośnik mono i głośniki stereo są teraz aktywne podczas odtwarzania dźwięku i (TTS dla Chameleona)
 • Sygnały dźwiękowe zastąpione dźwiękami i komunikatami na urządzeniach brajlowskich. (Brailliant BI X i Chameleon)
 • Podwójny sygnał dźwiękowy Mantis sygnalizujący połączenie wifi został zastąpiony komunikatem “wifi połączone”.

Źródło: HumanWare, Harpo.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top