Tabliczka z napisem "education"
Ponad dwie trzecie Polaków jest zdania, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja antydyskryminacyjna – taki wniosek płynie z przeprowadzonego w 2020 r. przez RPO badania pt. „Świadomość prawna w kontekście równego traktowania”. Zarówno w ocenie obywateli, jak i polskiego ustawodawcy oraz organizacji międzynarodowych szkoła powinna zapewniać wolną od dyskryminacji i uprzedzeń przestrzeń dla rozwoju…

Czytaj więcej Równe traktowanie w szkole. Raport z badania w szkołach oraz analiza ilościowa programów

Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA
Zgodnie z przewidywaniami w ostatnich dniach lipca ogłoszone zostały wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych w ramach I naboru do projektu. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Projektu www.dostepnaszkola.pl Organy prowadzące placówki edukacyjne, którym przyznano dofinansowanie projektowe, będą teraz zawierać umowy na realizację przedsięwzięć wskazanych we wnioskach. Rozpocznie się tym samym czas fizycznych prac i…

Czytaj więcej Półmetek wakacji w Dostępnej Szkole

Nauczyciel przy biurku, przed sobą ma komputer, za nim szkolna tablica z napisem "NEVER GIVE UP"
Do 2024 kontynuowany będzie rządowy program Aktywna Tablica, który umożliwia szkołom podstawowym i ponadpodstawowym wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt pozwalający na podnoszenie jakości kształcenia oraz wspierający rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Oprócz najbardziej popularnych tablic interaktywnych i monitorów dotykowych szkoły można wyposażyć również w projektory, komputery i sprzęt do transmisji audio i video, pomoce dydaktyczne wspierające specjalne…

Czytaj więcej Rządowy Program AKTYWNA TABLICA – EDYCJA 2021

Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA
Mimo, że lipiec nie kojarzy się ze szkołą, to w projekcie Dostępna Szkoła temperatura nie odbiega od słonecznej pogody z ostatnich tygodni. W pierwszych dniach miesiąca opublikowaliśmy wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych złożonych w ramach II naboru. Do drugiego naboru, który zakończył się 31 maja br., zgłoszonych zostało aż 124 wniosków, z czego zdecydowana większość,…

Czytaj więcej Lato ze szkołą? Tak, Dostępną!

Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Przypominamy o trwającej rekrutacji na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier” Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki…

Czytaj więcej Zapraszamy pracowników sektora transportu zbiorowego do udziału w szkoleniu “Różni podróżni – obsługa bez barier”

Niewidoma kobieta z białą laską na ulicy. Okulary zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał 10 czerwca br. z Centrum Projektów Europejskich (CPE) umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pt. „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”. W imieniu PFRON-u, jako Lidera projektu, umowę podpisał prezes zarządu Krzysztof Michałkiewicz, a po stronie CPE dr Leszek Jan Buller. Projekt jest współfinansowany z…

Czytaj więcej Fundusze na trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących

Dłonie odczytujące kartę zapisaną Alfabetem Braille'a.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a”, współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób ze schorzeniami psychicznymi. Czas trwania projektu: od 01.04.2021 do 31.03.2022.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Kursy językowe, Weekendowe szkolenia z umiejętności miękkich (np. kurs z…

Czytaj więcej Zapraszamy do udziału w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a”

Puste szkolne ławki w klasie.
- Dużo się pozmieniało? - Dla was małe rzeczy, dla nas wszystko. W miejscu, które znałam, wyrasta ściana z pleksi. Ekspedientki na poczcie brzmią inaczej. Nie mogę naciskać guzików, gdy chcę przejść przez pasy. Toaleta na dworcu, z której zawsze korzystałam, od teraz zamknięta. Mało? Gdy zakładam maseczkę, tracę poczucie przestrzeni. - A przyłbica? - Jak można było…

Czytaj więcej Zamknij oczy i przejdź przez pandemię

Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA
Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach drugiego naboru w projekcie “Dostępna Szkoła”. ● Termin naboru wniosków wstępnych: od 17.05.2021 do 25.05.2021. ● Kryteria i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały określone w „Regulaminie rekrutacji szkół” zamieszczonym w dokumentacji konkursowej (wraz z załącznikami), znajdującymi się na stronie internetowej…

Czytaj więcej STARTUJE DRUGI OGÓLNOPOLSKI NABÓR WNIOSKÓW W PROJEKCIE DOSTĘPNA SZKOŁA!

Na zdjęciu mikrofon radiowy, w tle widać czerwony napis "ON AIR"
Teatr Powszechny w Łodzi zaprezentuje w czwartek 68. premierę zrealizowaną w ramach cyklu "Teatr dla niewidomych i słabowidzących”. Spektakl "#Otagowani" będzie transmitowany na żywo z Małej Sceny przez Radio Łódź Teatry nie mogą na razie prezentować spektakli z udziałem publiczności, dlatego pierwsza w Polsce prezentacja sztuki #Otagowani odbędzie się w formie transmisji na żywo na antenie…

Czytaj więcej Łódź. W Teatrze Powszechnym premiera dla niewidomych i słabowidzących

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top