Logo Tyfloświat

Podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, tak jak poprzednich Kongresów, przyznano wyróżnienia Ambasadorów Konwencji. A oto lista tegorocznych wyróżnionych.

 • Agata Spała – ekspertka z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, trenerka, konsultantka ds. niepełnosprawności, doradca zawodowy. W ramach prowadzonej działalności wspiera pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami: m.in. pomaga w zdobyciu wiedzy o programach oraz dofinansowaniach dla osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizuje szkolenia dla pracodawców z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz zarządzania zespołem różnorodnym, a także spotkania motywacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, dokształcające w obszarze odnajdywania się na rynku pracy.
 • Agnieszka Kossowska – doktor filologii, językoznawczyni, wykładowczyni Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Członkini Opolskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zależnych. Autorka książki „Duże sprawy w małych głowach” – pierwszej książki dla najmłodszych, opowiadającej o niepełnosprawnościach z perspektywy dzieci. Współautorka scenariuszy lekcji poruszających temat edukacji włączającej. Koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include), dofinansowanego przez Departament Stanu USA w ramach Aliumni Engagement Innovation Fund 2016. Aktywistka społeczna, szczególnie zaangażowana w kwestie edukacji włączającej oraz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
 • Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska – pedagog specjalny, psycholog oraz doktor nauk humanistycznych.  Jedna z niewielu badaczek zajmujących się kobietami z niepełnosprawnością. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ekspertka w wielu organizacjach pozarządowych. Członkini Special Interest Research Group of Parents and Parenting with Intellectual Disabilities, IASSIDD.Autorka publikacji dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami (m. in. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, How Polish Women With Disabilities Challenge the Meaning of Motherhood). Autorka ekspertyz i raportów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczka krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych.
 • Andrzej Mańkowski – Zastępca Dyrektora ds. Osób z Niepełnosprawnością i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Pracując na stanowisku Dyrektora Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, sprawił, że urząd ten stał się jednym z bardziej aktywnych urzędów marszałkowskich w obszarze polityki wobec osób z niepełnosprawnościami. Przyczyniły się do tego wieloletnie działania takie jak usługi asystenckie, działania wspierające studentów z niepełnosprawnościami, program stypendialny dla uczniów z niepełnosprawnościami, wsparcie kibiców z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych, cykliczne imprezy dotyczące kultury osób z niepełnosprawnościami.
 • Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, który podejmuje bardzo wiele inicjatyw, przełamuje bariery mentalne oraz prowadzi konsultacje. Wiceprezes oraz założyciel Fundacji W-skersi. Rozpowszechnianie idei Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami są prowadzone wykłady w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na temat dziennikarstwa obywatelskiego oraz zajęć dotyczących sportu osób niepełnosprawnych, a także działalność dziennikarska prezentowana m.in. na stronach Przeglądu Sportowego, czy nSport+, gdzie zabiega o dostępne stadiony. Prowadzi swój autorski program, do którego stworzył scenariusz.
 • Grzegorz Ruciński – współpracuje od 2011 roku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Self-adwokat. Brał udział w licznych konferencjach i sympozjach, gdzie zabierał głos w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, reprezentując ich interesy. Swoją postawą oraz zaangażowaniem każdorazowo udowadnia, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, którzy mogą być świetnymi pracownikami, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. W codziennym życiu motywuje inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia oraz prowadzenia coraz bardziej samodzielnego życia.
 • Izabela Fornalik – doktor nauk humanistycznych, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, wykładowczyni. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną  i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, komunikujące  się AAC, z niepełnosprawnością ruchową). Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.: „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością.
 • Justyna Mańkowska – reporterka radiowa od kilku lat związana z Grupą Radiową Agory. Jest pomysłodawczynią oraz inicjatorką Fundacji Katarynka. Odpowiada za powstawanie nowych projektów i pozyskiwanie funduszy. Fundacja Katarynka praktycznie każdym swoim działaniem statutowym stara się wypełnić zapisy Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Serwis internetowy dostarczający osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym widzom w pełni dostępne wideo na żądanie stanowi ewenement na skalę europejską. Fundacja Katarynka jest również prekursorem audiodeskrypcji sportowej dla osób niewidomych. Dodatkowo pomaga udostępniać obiekty użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak muzea czy ogrody zoologiczne. Organizuje warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, a także wspiera instytucje kultury, organizacje pozarządowe i jednostki administracji publicznej swoją wiedzą i doświadczeniem w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Mariusz Trzeciakiewicz – Prezes oraz inicjator powołania Fundacji Katarynka. Odpowiada za wszystkie kluczowe sprawy, pracuje zarówno przy tworzeniu audiodeskrypcji jak i przy rozpisywaniu projektów i kampaniach promocyjnych.
 • Sylwia Nikko-Biernacka – Prezeska Fundacji Machina Fotografika, trenerka i fotografka. W swoje Fundacji wspiera kobiety z niepełnosprawnościami, prowadzi dla nich warsztaty rozwojowe oraz fotografuje je. Pomysłodawczyni projektu „440 km po zmianę” działającego od 2012 roku. Co roku pani Sylwia Nikko-Biernacka przemierza 440 km, idąc brzegiem Bałtyku. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki jednej podróży jedna kobieta otrzymuje wsparcie w postaci protezy lub wózka oraz pomoc polegającą na zapewnieniu wsparcia psychologicznego. Ponadto laureatka współpracuje z nadmorskimi gminami, czego wynikiem jest zwiększanie dostępności plaż dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Muzeum Pana Tadeusza. Muzeum posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami takich jak: dostępność stanowisk multimedialnych oraz gablot dla osób poruszających się na wózkach, audioguide z audiodeskrypcją, drukowany przewodnik w alfabecie Braile’a oraz czrnodruku, przenośmy powiększalnik Optelec Compac 7 HD, dotykowe reliefy, mapy tyflograficzne, tyflościeżka. Budynek Muzeum Pana Tadeusza pozbawiony jest barier architektonicznych.
 • Program MiniMini+ – jako pierwsi w Polsce wprowadzili bajki tłumaczone na Polski Język Migowy. Dzięki temu działaniu pokazują, że każde dziecko jest tak samo ważne, propagują ideę równouprawnienia oraz przeciwdziałają dyskryminacji spowodowanej niepełnosprawnością.
 • Projekt „Młodzi Migają Muzykę” – projekt artystyczny realizowany przez uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie. Wraz z opiekunami, nauczycielami placówki, nagrywają teledyski do znanych przebojów, oddając ich tekst, klimat i przesłanie za pomocą polskiego języka migowego. Projekt „Młodzi Migają Muzykę” pokazuje, że świat dźwięków i ciszy ma wspólny mianownik, a pasja pokonuje wszelkie bariery.  Poprzez realizację swojego projektu młodzi uczestnicy upowszechniają ideę udostępniania kultury.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top